ČLÁNKY ZA ROK 2017


NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 - PRVNÍ TÝDEN V ŘÍJNU PROBĚHNOU UKÁZKOVÉ HODINY.

Ve školním roce otevíráme 3 skupiny + sebeobranu:
- Základy bojových sportů 1. pro děti 7 - 9 let - středa 15:00 - 16:00, cena 700 Kč, vedoucí Mgr. Alena Bajerová, 1. trénink 4.10.2017
- Základy bojových sportů 2. pro děti 10 - 13 let - úterý 15:30 - 17:00, cena 900 Kč, vedoucí Ing. Milan Gebr, 1. trénink 3.10.2017
- Moderní sportovní karate - pro dětí od 12 let, mládež a dospělé - úterý a pátek 17:00 - 19:00, cena 1300 Kč, vedoucí Mgr. Alena Bajerová, 1. trénink 3.10.2017
- Sebeobrana od 14 do 17 let + dospělé - úterý a čtvrtek 17:30 - 19:30, cena 1400 Kč, vedoucí Ing. Milan Gebr, 1. trénink 3.10.2017

Všechny tréninky probíhají na ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh. Děti je nutné přihlásit přes ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh.

2017-msk.jpg 2017-zbs.jpg


Zimní škola 2017

14.-15.1. a 21.-22.1.2017, Hanušovice

V lednu jsme se zúčastnili prvního semináře v roce 2017, který organizačně vedla vedoucí zábřežského oddílu mistryně Alena Bajerová, II. Dan. O druhém víkendu probíhal turnaj.
Výsledky naší výpravy ve složení (Šimon Škrabal (12. kyu), Václav Staigl (11. kyu), Daniel Šifra (10. kyu), Radka Janků (10. kyu), Eliška Šišková, Martin Rusnák, Roman Fojtík a Marek Blaha (všichni 9. kyu), Zuzka Petrželková (6.kyu) a mistryně Alena Bajerová, II. Dan):

FORMY:

 • Zuzana Petrželková (6.kyu) - 1. místo - Forma Tertia-Set
 • Roman Fojtík (9.kyu) - 7. místo - Forma Prima (ve skupině 9. kyu - 1. místo)
 • Eliška Šišková (9. kyu) - 4. místo - Forma Prima ve skupině 9. kyu
 • Marek Blaha (9. kyu) - 10. místo - Forma Prima ve skupině 9. kyu
 • Daniel Šifra (10. kyu) - 7. místo - Forma Prima ve skupině 10. kyu
 • Radka Janků (10. kyu) - 8 místo - Forma Prima ve skupině 10. kyu

BOJE:

 • Zuzana Petrželková - 3. místo - FA
 • Radka Janků - 4. místo - F16
 • Roman Fojtík - 2. místo - M16
 • Marek Blaha - 1. místo - M13
 • Daniel Šifra - 3. místo - M13

Na závěr semináře někteří získali vyšší technické stupně:
 • Eliška Šišková - získala 8. kyu (1. oranžový pás)
 • Šimon Škrabal - získal 11. kyu (2. bílý pás)
 • Daniel Šifra - získal 8. proužek (1. zelený přípravkový stupeň)

1701ZT_1.jpg 1701ZT_2.jpg 1701ZT_3.jpg
1701ZT_4.jpg

zpět nahoru


Jarní škola 2017

4.-5.3. a 11.-12.3.2017, Hanušovice

V březnu se v Hanušovicích konal opět seminář MSKA-CZ. Zábřežský oddíl se jej zúčastnil ve složení: Lukáš Blaha (12. kyu), Šimon Škrabal, Václav Staigl (oba 11. kyu), Daniel Šifra (10. kyu), Roman Fojtík a Marek Blaha (oba 9. kyu), Eliška Šišková (8. kyu), Eva Lepková a Zuzka Petrželková (obě 6.kyu), Filip Papoušek (5. kyu) a Zdeněk Bombera (4. kyu).

Zde jsou výsledky z turnaje, který probíhal o 2. víkendu semináře:

FORMY:

 • Zdeněk Bombera (4.kyu) - 1. místo - Forma Quarta-Set
 • Filip Papoušek (5.kyu) - 4. místo - Forma Tertia-Set
 • Daniel Šifra (10. kyu) - 3. místo - Forma Prima

BOJE:

 • Zuzana Petrželková - 2. místo - FA
 • Filip Papoušek - 2. místo - MG
 • Roman Fojtík - 3. místo - M16
 • Marek Blaha - 4. místo - M16
 • Eliška Šišková - 3. místo - F16

Na závěr semináře někteří získali vyšší technické stupně:
 • Lukáš Blaha - získal 11. kyu (2. bílý pás) a 1. žlutý přípravkový proužek
 • Šimon Škrabal a Václav Staigl - získali 1. žlutý přípravkový proužek
 • Daniel Šifra - získal 9. kyu

1703JS_1.jpg 1703JS_2.jpg 1703JS_3.jpg
1703JS_4.jpg 1703JS_5.jpg

zpět nahoru


Den bojových her 2017

1.4.2017, Zábřeh

I letos se uskutečnil v Zábřehu na Moravě speciální seminář Den bojových her pro naše nejmladší členy trénující školu moderního sportovního karate MSKAI. Tento den bojových her se letos uskutečnil již jako třetí ročník, což se ukazuje jako správná cesta. V našich karate oddílech totiž stále přibývá těchto nejmladších členů. Protože děti vzhledem k nízkému věku by ještě neměly trénovat karate a také často ani nezvládají standardní karate programy, mají speciální tréninkovou náplň právě pro děti jejich věku v tzv. Dětském programu školy moderního sportovního karate MSKAI.

Celou akci vedl koordinátor MSKAI pro českou republiku Miroslav Zezulka, VI. Dan. Vydatně mu pomáhali další mistři a mistryně, mistrovští kandidáti a ostatní členové moderního sportovního karate z České republiky.

Chceme, aby tyto malé děti trénující v oddílech vyrazily také někam jinam. Zažily dobrodružství při cestování vlakem nebo i auty a hlavně na semináři/ soustředění určeném především pro ně. Navzájem se poznaly, zasoutěžily si mezi sebou, získaly nové kamarády, rodiče viděli, čeho již jejich dosáhly…

Sledovali jsme tedy více cílů a brali v potaz více úhlů pohledů. Akce se skvěle vydařila a podle ohlasů rodičů byly nadšené nejen děti i oni sami. Na letošním ročníku se aktivně do soutěží a her zapojilo mnohem více rodičů než loni, čehož si velmi ceníme. Jsme moc rádi, že i rodiče si mohli užít sportovní den se svými dětmi. Často to také byli prarodiče a i ti se aktivně zapojili. Na této akci nešlo o žádné výkony, ale o to užít si zdravý vztah ke sportu a vést k němu mladou generaci.

„Sladké“ medaile na konci si plně zasloužily nejen děti, ale také soutěžící rodiče a prarodiče. Těšíme se tedy na další ročník :-)

Ing. Miloslav Motl, DiS., III. Dan

Článek převzat z
www.emeskai.cz

1704BH_001.jpg 1704BH_002.jpg 1704BH_019.jpg
1704BH_024.jpg 1704BH_037.jpg 1704BH_045.jpg
1704BH_058.jpg 1704BH_097.jpg 1704BH_124.jpg

zpět nahoru


Speciální mítink 2017

13.-14.5.2017, Vysoké Mýto

O víkendu 13. května – 14. května 2017 se uskutečnil celorepublikový Speciální tréninkový mítink Moderního sportovního karate (MSK). Tradičně toto soustředění karatistů zorganizoval oddíl z Kujebiny.

Přípravu, organizaci a vedení celého tréninkového mítinku zajišťoval vedoucí vysokomýtského oddílu, Martin Čipera, I. Dan. Vedení jednotlivých cvičebních bloků semináře si rozdělili mistři Pavel Trunec, II. Dan; Martin Čipera, I. Dan; Štěpán Příhoda, I. Dan; Jan Radil, I. Dan; a Tomáš Braun, I. Dan. Květnový mítink byl pojat jako „ speciální odměna“ pro aktivní členy MSK z celé republiky, a proto se na něm trénovaly cviky, které nejsou standardně v MSK cvičebních programech.

Speciální mítink začal po nástupu rozcvičovacím a rozehřívacím blokem pod vedením mistra Honzy Radila, I. Dan. Do tohoto bloku mistr Honza zařadil běžeckou rozcvičku a různé úpolovky zaměřené na postřeh, rychlost, koordinaci a sílu.

Následoval blok nácviku forem, ve kterém jsme se rozdělili do skupin dle barvy pásu. V každé skupině byl jeden mistr, který všechny formy detailně vysvětlil a ukázal dle skript Formy Set. Nejprve jsme několikrát zacvičili každou formu a pak jsme ve skupinách procvičili totéž reálně s útočníky. Odpolední trénink se odehrával na atletické dráze vysokomýtského stadionu. Po krátkém, dvoukilometrovém rozběhání jsme si zopakovali prvky z běžecké abecedy pod vedením mistra Tomáše Brauna, I. Dan.

Následně jsme se přesunuli zpět do vysokomýtské tělocvičny, kde následoval poslední sobotní cvičební blok zaměřený na boj a sebeobranu s nožem, který vedl mistr Štěpán Příhoda, I. Dan. Pro některé mladší účastníky semináře to bylo první cvičení se zbraněmi. Atraktivním způsobem jsme si zopakovali základní techniky provedení útočných řezů a bodnutí. Nejprve každý samostatně a následně i reálně s partnerem. Po zvládnutí těchto výpadů jsme si osvojili obranné techniky proti útokům nožem.

Nedělní ráno začalo netradičně dvouhodinovým kondičním během. Trasu naplánoval vysokomýtský mistr Martin Čipera, I. Dan. Převážně jsme běželi přírodními stezkami a lesem. První a poslední přestávka byla v polovině na hrázi rybníka Chobot, kde jsme si při čekání na poslední doběhnuvší procvičili horní polovinu těla a protáhli již zahřáté nohy.

Druhým nedělním cvičebním blokem byl dvouhodinový pobyt ve vysokomýtském krytém plaveckém bazéně. Loňský rok jsme tento „wellness blok“ uspořádali premiérově v historii seminářů MSKA-CZ a pro jeho úspěch jsme ho zařadili do programu i letos. Tento cvičební blok sestavil vedoucí pořádajícího oddílu, v dětství závodní plavec, mistr Martin. Hned na začátku po krátkém rozplavání si každý zaplaval měřený úsek na 100 m volným způsobem a hned poté jsme každému změřili uplavanou distanci pod vodou. Ukázalo se, že někteří karatisté jsou všestrannými sportovci. Na 100 m volným způsobem dosáhl nejlepší plavec času 1 minuta a 13 sekund. Nejdelší distance plavání na jeden nádech pod vodou byla naměřena v délce 35 metrů. Dalším blokem v bazéně byla ukázka a praktický nácvik ideální plavecké techniky všech čtyř plaveckých stylů. Následovala relaxace ve vířivce a finské sauně. Tam se všichni prohřáli a odpočinuli. Následoval trénink karate ve vodě. Odpor vody dělal své. Už to nebylo tak „jednoduché“ jak na souši. Posledním závěrečným plaveckým blokem bylo desetiminutové kondiční plavání se záznamem uplavané distance. Největší vzdálenost za tento čas uplaval Martin Čipera se svými 575 metry. Odezva na bazén byla kladná – bylo to něco jiného. Odcházeli z bazénu unavení, ale nadšení. Kombinace dvouhodinového ranního běhu a dvou hodin plavání byla pro některé opravdu zničující. A to ještě netušili, že je v hale čekal po rychlém obědě ještě závěrečný hodinový posilovací blok pod vedením mistra Tomáše. Poslední částí semináře byla protahovací a relaxační část spojená s mentálním tréninkem pod vedením mistra Honzy.

Všichni jsme byli příjemně vyčerpáni a seminář jsme si užili. Především pro žluté a oranžové pasy to byl seminář, který ještě nezažili. Byli z něj opravdu nadšeni. Tak si ho určitě příští rok opět zopakujeme…

Všem přeživším karatistům gratulujeme a přejeme jim další skvělé zážitky.

Martin Čipera, I. Dan

Článek převzat z
www.emeskai.cz

1705SM_1.jpg 1705SM_2.jpg 1705SM_3.jpg
1705SM_4.jpg 1705SM_5.jpg 1705SM_6.jpg

zpět nahoru


Úvodní škola 2017

27.-28.5.2017, Hanušovice

Nadešel měsíc květen, kdy všichni můžeme konečně odložit teplé oblečení, navléct trička, běžecké boty, vydat se na hory, do lesů či na silnice a věnovat se tréninku takřka kdekoliv. V květnu se také pravidelně potkáváme s našimi novými členy z náborů jednotlivých oddílů na jejich prvém semináři. Tato akce – celorepublikový Úvodní seminář pro nováčky Moderního sportovního karate (EMESKAI) – se uskutečnil v Hanušovicích na Šumpersku o víkendu 27. – 28. května 2017. Celou akci měla organizačně pod palcem mistryně Alena Bajerová, II. Dan, která vše organizovala se svou dvou měsíční Sofinkou.

Akci zahájil koordinátor pro českou republiku Miroslav Zezulka, VI. Dan a podal základní informace o průběhu. Společnou rozcvičku vedl Jan Radil, I. Dan a důkladně probral všechny cviky. Nováčkům pak byly ještě zvlášť dovysvětleny potřebné fáze cviků i jejich návaznost na techniky karate. Také jsme přidali pár tipů z vlastních zkušeností.

Po rozcvičce se účastníci rozdělili na dvě skupiny. Skupinu nováčků vedl Miloslav Motl, III. Dan a ostatní pásy od žlutých až po hnědé vedl Josef Král, I. Dan. Nováčci se důsledně věnovali nácviku základních technik, postojů, krytů, držení rukou, pěstí, práci s tělem, použití šoku a mnoha dalšího… V této skupině vypomáhali s korekturou účastníků Jan Radil, I. Dan a mistrovský kandidát Petr Hromádka, 1. kyu. Byl to zkrátka víkend nabitý informacemi, cvičením a zlepšováním sama sebe. Jsem si jistý, že naši noví členové odjeli po semináři do svých domovských oddílů plní dojmů a chuti do dalšího tréninku. Tento seminář je také vstupní akcí pro možnost účasti na dalších seminářích, turnajích či mezinárodních soustředěních.

Pro žluté a vyšší pásy je tato škola skvělou příležitostí otestovat si, jak mají zvládnuté základy. Na jiných typech seminářů na to není dost času. Tentokráte byl ovšem obsah poněkud odlišný. Byl připraven speciální program – příprava na turnaj.

Po krátkém procvičení základních technik, které sloužilo pro zahřátí se na pracovní teplotu a naladění na výkon, se skutečně začalo. V zorném poli mistra Josefa byly nejpoužívanější kombinace 1 až čtyři, tzn. jednostranné a diagonální přímé údery, jednostranné a diagonální přímé kopy. Začalo se překonáváním vzdálenosti k soupeři, starty, minimalizace signálů soupeři… zde dostaly zabrat hlavně nohy těch, kteří nejsou s explozivními starty velcí kamarádi:-). Následoval pohyb po bojišti, startování do kombinací a sérií z různých pozic a úhlů k soupeři, střídání pozic…

Po tomto fyzickém bloku následoval odpočinek v podobě teoretických taktických základů boje. Probíraly se specifika sportovního zápasu, taktika z pohledu útočníka i obránce. Upozorňovalo se na nejčastější chyby a nedostatky. Po tomto odpočinku následoval opět cvičení blok, kdy se probraná teorie zkoušela v praxi. V různých taktických cvicích si účastníci postupně vyzkoušeli s různými soupeři vše, co potřebovali. Od bojového nasazení, přes taktický moment až po ovládání tempa celého zápasu.

Důsledně se probrala pravidla boje. Pak jsme prošli přípravu na zápas v den turnaje, taktické základy chování bojovníka v bojišti a to jak z pohledu útočníka, tak i obránce. Hodně času jsme věnovali práci se správnou bojovou vzdáleností (udržování, překonávání, starty do technik). Opravovali jsme hodně detailů ve formách (sestavách), ale také jsme pilovali vizuální dojem, správný rytmus, držení orientace v prostoru a reálnost technik. Forma je přece také boj :-).

Tréninkové a teoretické bloky se tedy průběžně střídaly a vzájemně doplňovaly. Byl to velmi propracovaný obsah a každý kdo se zúčastnil, získal nejen informace a rady, ale hned je s partnerem vyzkoušel. Mnozí z účastníků byli překvapeni, jak moc se zrychlili, zlepšili odhad vzdálenosti a celkově se výrazně zlepšili v taktice. Byl to opravdu kvalitativní skok. Kdo se nemohl zúčastnit, přišel skutečně o hodně. Těm výše jmenovaným mistrům pomáhali ještě další: Pavel Trunec, II. Dan, Jiří Trunec, I. Dan, Štěpán Příhoda, I. Dan… Tolik mistrů se věnovalo účastníkům tohoto semináře. Co si přát víc :-).

Na konci akce pochopitelně nemohlo chybět udělování technických stupňů. Naši nejmladší členové z dětské školy, tzv. přípravky získávali proužky na svůj pás. A nutno podotknout, že se jich tento víkend posunulo hodně o kus dál. Následovalo udělování standardních stupňů na 11. kyu (bílý pás) a 10. kyu (žlutý pás). Předávajícími byli Miroslav Zezulka, VI. Dan a Miloslav Motl, III. Dan.

Všem blahopřejeme a těšíme se na příští akci.

Miroslav Zezulka, VI. Dan

Článek převzat z
www.emeskai.cz

Úspěchy zábřežského oddílu: Lucie Boráková a Zdeňka Pazderníková odpáskovali na 11. stupeň (2. bílý pás) a Šimon Škrabal (11. stupeň) získal 4. přípravkový stupeň (2.žlutý proužek)

US2017.jpg
Z leva: horní řada: Filip Papoušek, Lucie Boráková, Zdeňka Pazderníková, Zuzana Petrželková
spodní řada: Šimon Škrabal

zpět nahoru


Letní škola 2017

2.-8.7.2017, Letovice

Letošní Letní škola konala poprvé bez mistra Prof. Dr. Rudolfa Jakhela, IX. Dan. Vedl ji mistr Miroslav Zezulka, V. Dan. Byla koncipována trochu jinak než obvykle, hlavní důraz byl kladen nejen na správné provedení technik, ale také na dynamičnost. Součástí tréninků byla i praktická příprava do bojů.

Úspěchy zábřežského oddílu:

FORMY:

 • Filip Papoušek (5.kyu) - 1. místo - Forma Tertia-Set
 • Zuzka Petrželková (6. kyu) - 3. místo - Forma Tertia-Set
 • Eva Lepková (6. kyu) - 6. místo - Forma Tertia-Set
 • Daniel Šifra (9. kyu) - 2. místo (ve finále) - Forma Prima
 • Marek Blaha (9. kyu) - 7. místo - Forma Prima (9. stupně)
 • Roman Fojtík (9. kyu) - 8. místo - Forma Prima (9. stupně)
 • Lukáš Blaha (11. kyu) - 2. místo - Forma Prima (11. stupně)
 • Václav Staigl (11. kyu) - 3. místo - Forma Prima (11. stupně)
 • Eliška Šišková (8. kyu) - 13. místo - Forma Sekunda-Set

BOJE:

 • Zuzana Petrželková - 1. místo - FA
 • Eliška Šišková - 1. místo - F16
 • Marek Blaha - 2. místo - M16
 • Eva Lepková - 3. místo - FA
 • Filip Papoušek - 4. místo - MG+B

Na závěr semináře někteří získali vyšší technické stupně:
 • Lukáš Blaha a Václav Staigl - získali k 11. kyu 1. oranžový přípravkový proužek
 • Eva Lepková a Zuzka Petrželková získaly 5. stupeň (2. zelený pás)
 • Filip Papoušek - získal 4. kyu (1. modrý pás)
CC2017.jpg
Z leva: horní řada: Zuzana Petrželková, Eva Lepková, Eliška Šišková, Marek Blaha, Roman Fojtík,
spodní řada: Lukáš Blaha, Daniel Šifra, Václav Staigl

Tady ještě článek od vedoucího semináře Miroslava Zezulky, IV. Dan:

Prvý prázdninový týden (2. – 8. července 2017) je již po mnoho let ve znamení mezinárodní „Letní školy EMSKAI“. Je to týdenní soustředění karate sportovců se třemi tréninky denně. Také místo je již po mnoho let totožné a to Letovice u Brna. Máme zde dobré zázemí a spolupracující instituce nám za ta léta velmi vycházejí vstříc.

Letos nás ve sportovní hale uvítal nový správce. Jídelna má také novou vedoucí a zaregistrovali jsme také nové kuchařky. Vše však bylo zařízeno naší spokojenosti, měli adekvátní informace a tak jsme navázali plynule s novými lidmi na naše obvyklé standardy.

Většina účastníků se sjela již v sobotu odpoledne a večer. Všichni jsme se vzájemně zdravili a zjišťovali, kdo odkud přijel a zda jsou tady také ti, s nimiž jsme trénovali v předchozích letech. Sobota tedy byla dnem příjezdu a volného dne. Jen večer přišli pověření členové oddílu pro základní informace a odevzdat certifikáty (průkazy) svých členů.

Celou akci vedl koordinátor pro českou republiku a náš nevyšší mistr Miroslav Zezulka, VI. Dan. Pomáhali mi další mistři a mistryně: Pavel Sokol, IV. Dan; Miloslav Motl, III. Dan; Radovan Andrle, III. Dan; Pavel Halama, II. Dan; Pavel Trunec, II. Dan; Adam Knajbl, II. Dan; Josef Král, I. Dan; Jiří Trunec, I. Dan. Na turnaj přijela pomoci také relativně čerstvá maminka Alena Bajerová, II. Dan se svou dcerou Sofií a s rodinou se přijel podívat také Petr Mareš, I. Dan.

Neděle začala prvým ze 3 tréninků, který probíhal vždy venku, v 6:15 zahřívacím klusem. Na místě samotném jsme se pak rozcvičili, každý individuálně ještě protáhl to, co sám potřeboval.

Následovalo detailní vysvětlení a procvičení všech jednotlivých scén ve formě (sestavě) Primě pod vedením Pavla Trunce, II. Dan. Každý tak měl jedinečnou možnost krok po kroku projít jednotlivé fáze a ujasnit si každý detail v jednotlivých scénách. Tento ranní trénink jsme zakončili několika plyometrickými cviky a probrali jsme správné držení pěsti, na které navazoval 15 minutový kondiční výklus.

Takto se to, v drobných obměnách, opakovalo každý cvičební den, jen s tím rozdílem, že každý den byla detailně probrána jiná forma.

Po ranním tréninku se všichni těšili na snídani, jež byla ve školní jídelně připravena s ohledem na naše sportovní potřeby (kvalita a velikost porcí). Zde v Letovicích probíhá naše letní škola již mnoho let a myslel jsem si, že stravu již nelze v této cenové kategorii nijak zvlášť vylepšit. Ale nové vedení jídelny spolu s novými kuchařkami mi ukázalo, že ano. V minulých letech byla strava opravdu skvělá, za ty roky jsme to už měli docela „vychytané“. Ale letošní strava předčila mé očekávání. Byla dostatečně pestrá, porce velké (s možností přídavků pro super jedlíky) a velice chutná. V poledne jsme měli teplou večeři (v podstatě oběd bez polévky), abychom mohli po pár hodinách odpočinku nastoupit na odpolední trénink. Po odpoledním tréninku jsme měli regulérní oběd, tedy teplé jídlo s polévkou. Každý den dvě teplá jídla. Zkrátka ideál.

Po snídani následovalo zhruba 3 hodinové volno, které každý využil po svém. Zpočátku se ještě hrály hry s míčem, posilovalo se na venkovních pevných konstrukcích, chodilo na výlety… Postupně s přibývajícím tréninkem tyto aktivity ustupovaly, až skončily tichým odpočinkem na karimatkáchJ. Pochopitelně kromě malých dětí, ty byly „unaveny“ během tréninku, ale v okamžiku vyhlášení pauzy se jim do žil vlila neuvěřitelná vlna energie a začal jejich den J.

Dopolední technický trénink jsme v neděli začali nácvikem bojových pozic. Věnovali jsme pozornost především mladším členům. Následovala výuka jednostranného úderu. Vysvětlovali jsme si jednotlivé fáze pohybů, jak jdou správně za sebou, aby výsledný úder byl rychlý dynamický a silný. Klíčovým prvkem byl princip biče, který umožňuje explozivní úder. Výuka probíhá na základě didaktických principů (od jednoduššího ke složitějšímu, od nižšího k vyššímu…), názorných ukázek a následné korektury. Výuka i následné korektury cvičenců probíhají souběžně v několika rovinách. Vizuálně: ukazuje se, co a jak se má dělat. Každý to vidí. Akusticky: říká se, co se děje. Jak to funguje a na co je potřeba dát pozor. Každý to slyší. Kinesteticky: účastníci provádějí pohyby vlastním tělem, přenášejí váhu, působí silou na soupeře nebo on na ně… Cítí tělem co se děje, jaký je efekt… Tímto způsobem výuky a následného opravování dochází k nejrychlejšímu růstu dovedností. Jen je nezbytné mít ty správné informace ve správný čas. A proto jsou zde takovéto semináře a mítinky.

Poté následovala výuka procesu kombinace 2, diagonálního úderu. Opět jsme se zaměřili především na bič, neboť toto je nejdůležitější částí této kombinace. Často jsme opravovali pozici nohou po úderu, zvláště pozice kolen a chodidel po došlapu.

Dopolední trénink začínal v 11:30 a končil před 13:00 tak, abychom v pohodě došli na polední jídlo v 13:00. Tyto tréninky byly technicko-taktické.

Následoval zasloužený oběd a po něm opět několikahodinová pauza. Tu využil každý po svém. Někteří krmili labutě, někteří si udělali výlet zámek a jiní zase vyzkoušeli místní koupaliště. Počasí nám naštěstí přálo po celou dobu akce. Toto volné odpoledne končilo v 16:30, kdy začínal odpolední trénink.

Odpolední trénink byl opět technicko-taktický s tím, že v něm převládaly bojové variace a použití chráničů bylo tedy na místě. V každém dalším tréninkovém bloku jsme se posunuli s jednotlivými kombinacemi do náročnější taktické situace. Konkrétně jednostranný úder jsme po procesu nacvičovali v prvé z taktických situací, direktním útoku. Po názorné ukázce a jeho vysvětlení jsme vše nacvičovali se soupeřem. Zde tedy účastníci získali své zkušenosti s prvou taktickou situací, přímým útokem. Následovala výuka kombinace 3. Jedná se o přímý diagonální kop následován jednostranným úderem. Výhodou této kombinace je rychlost dvou útoků bezprostředně za sebou a o to obtížnější situace pro obránce. Klíčový je zde přechod z kopu do úderu.

Tréninkový blok pokračoval nácvikem použití diagonálního úderu v přímém útoku. Takže opět nejjednodušší taktická situace. Po názorné ukázce a krátkém vysvětlení vše probíhalo opět prakticky s partnerem. V obou případech přímého útoku, jak s kombinací 1, tak s kombinací 2, jsme trénovali především odhad vzdálenosti, přesnosti a překonávání vzdálenosti k soupeři. Po tomto taktickém cviku následoval proces v kombinaci 4. Jedná se o jednostranný kop a diagonální úder. Klíčový je zde opět přechod do úderu.

Další tréninky se nesly v podobném duchu, pouze s tím rozdílem, že úterní večerní trénink byl odpočinkový. Místo fyzického cvičení jsme nyní namáhali mozek. Jednalo se o školení sportovní teorie. Začali jsme seznámením s úspěchy, kterých jsme v minulosti dosáhli. Mnoho novějších členů totiž ani netuší, že trénují s mistry Evropy či dokonce s mistry světa. Karatisté, kteří zápasili v těchto vítězných týmech, s námi běžně trénují na našich standardních seminářích. Každý z cvičenců s nimi může trénovat, sledovat je v bojích, diskutovat s nimi, řešit své problémy atd. Nejsou to pouze nějaké imaginární ikony, pro běžné cvičence nedostupné, ale jsou to karatisté trénující přímo mezi námi, s námi se všemi. Každý tak má naprosto ideální příležitost získávat informace o těch nejlepších.

Na této akci si mimo jiné hnědé pásy plnily povinné části na mistrovskou zkoušku – I. Dan. Je nejvyšší čas dohnat staré resty, neboť slavnostní Dan promoce je již příští rok v Chorvatsku.

Skvěle se také zachovali naši dva mladší členové, Marek Blaha a Roman Fojtík, kteří duchapřítomně zavolali záchrannou službu muži, který zkolaboval na náměstí. Byli u něj až do příjezdu rychlé záchranné služby, která muže převzala do své péče. Oběma patří velká pochvala.

Turnaj byl rozdělen na dva dny. Ve středu proběhly formy a boje sparingových kategorií. Na konci semináře v sobotu pak formy a sportovní boj vyšších a vysokých pasů. Zde se ukázalo, nakolik mají jednotliví účastníci zvládnutou techniku ve formách i praktickou dovednost v bojích. Každý si pro sebe mohl ujasnit, co mu jde, kde má taktické výhody a také naopak kde musí ještě zabrat. Nástup na turnaji byl také součástí zkoušky na vyšší pás.

Pro zajímavost, kategorie mužů veteránů byla obsazena všemi, kteří měli společný nejen věk, ale tentokráte také problémy s koleny. Boje tak byly skutečně rovnocenné po všech stránkách. Nejúspěšnější v této kategorii nakonec byl vedoucí oddílu Vysoké Mýto Martin Čipera, I. Dan.

Celkově byl seminář sice fyzicky náročný, ale neskutečně posunul účastníky v karate dál. Mají hodně dobře „našlápnuto“.

Na konci turnaje byly rozdány vybojované diplomy. Na konci akce byly rozdány vyšší proužky naším nejmenším v přípravce i vyšší pásy technicko-taktické vyspělosti těm starším.

Následovalo volné odpoledne, většinou již ve znamení odjezdu domů. Blahopřejeme a těšíme se příště.

Miroslav Zezulka, IV. Dan

Článek převzat z
www.emeskai.cz

zpět nahoru


Tréninkový mítink 2017

12.-3.8.2017, Vysoké Mýto

Pod vedením mistra Josefa Krále, I. Dan se zde pokračovalo v nastoleném trendu na CC a to praktickou technicko-taktickou výukou. Co si pod tím představit?

Sparingové cviky ve dvojicích, ovšem s důrazem na jednotlivé aspekty boje. Namátkou tedy:
1. Práce se vzdáleností od soupeře
2. Pohyb po bojišti, využití prostoru jeho hranic
3. Direktní kontr 2 – nejčastější kontr v boji jak ho úspěšně použít, jak ho natrénovat…
4. Klinčové situace (tělo na tělo) co dělat – jaké jsou možnosti, co v tu chvíli se soupeřem… podmety/ přehozy/ úniky…
5. Finty, maskování útoků a taktické chování v boji
6. …. Atd.

Byl to tedy opět praktický seminář/ workshop. V neděli proběhl takový mini turnaj, kde si účastníci ukázali, vyzkoušeli a vysvětlovali chyby přímo v boji.

Všem účastníkům se TM líbilo, o čemž svědčí úsměvy na jejich tvářích :-D

TM2017.jpg
Účastníci TM 2017
ze zábřežského oddilu se jej zúčastnili Eva Lepková a Filip Papoušek

Tady ještě článek od vedoucího semináře Josefa Krále, I. Dan:

Po dvou letech, kdy jsme pořádali o velkých prázdninách Emeskáčovu stezku (opravdu náročný branný závod), jsme letos zařadili opět Tréninkový mítink karate. Akce proběhla ve dnech 12. – 13. srpna 2017 ve Vysokém Mýtě. Vysokomýtští karatisté se ujali organizačních záležitostí a obsah vedl Josef Král, I. Dan. V ukázkách mu asistoval Jiří Trunec, I. Dan a Radovan Andrle, III. Dan do toho příležitostně vstupoval se svými postřehy.

Sobotní program jsme začali rozběháním a běžeckou abecedou, plynule jsme přešli k žebříku na procvičení dynamiky nohou a následovalo kratší doprotažení. První blok jsme zaměřili na upravení již známých detailů: dynamický pohyb v bojové pozici, správná poloha těžiště během pohybu, ideální pozice nohou a kolen… Postupně se přidaly starty do základních technik.

V dalším bloku jsme se již zaměřili detailněji na techniku a její použití. Blok jsme zahájili pohybem mezi kuželi a přitom starty do technik. Toto byl hodně velký nezvyk a oříšek pro účastníky. Pak už následovalo cvičení ve dvojicích a to techniky rukou. Všechny laděné detaily jsme si hned zkoušeli s partnerem. Nejprve staticky, poté v pohybu. K tomu jsme přidali postupnou minimalizaci fáze napnutí tak, aby do poslední chvíle nebylo jasné, čím budeme útočit a především, abychom maximalizovali rychlost techniky. Přibyla práce se vzdáleností… Dříve osvojené pohybové návyky se postupně spojovaly do logických celků.

Jelikož jsme večer neměli limit na konec, tak jsme vzhledem k náročnosti programu udělali uprostřed padesátiminutovou pauzu, zašli na náměstí do kavárny a zrelaxovali na druhou polovinu tréninku. Konec jsme poté protáhli do půl sedmé.

Třetí blok jsme po rozběhání a krátkém protažení zahájili seznámením a nácvikem našeho „finishing off. Ukázali jsme si všech 8 možností jaké je postavení nohou po technikách 1A, 1B, 2A a 2B oproti soupeři stojícímu v levé nebo pravé pozici. Naučili jsme se použití háčku na přední nohu a nástupy na podmety/přehozy 10 a 12. Druhou polovinu bloku jsme věnovali taktice.

Ve čtvrtém bloku jsme se přesunuli k použití obloukových kopů vpřed z přední a ze zadní nohy. Vyzkoušeli jsme si různé taktické prvky s těmito kopy. Procvičili jsme kryty u přímých i obloukových kopů a navázali chycením nohy s nástupem na podmet.

V neděli proběhl blok zápasů, kde jsme si vše vyzkoušeli naostro pod tlakem. Pro zápasy jsme využili maximální bojiště 8 krát 8 metrů. A protože nám posléze zbyla ještě trocha času, přidali jsme dvouhodinový blok pod vedením Radovana Andrleho, III. Dan.

Myslím, že po tomto víkendu účastníky nohy bolely ještě pár dní :-).

Těším se příště Josef Král, I. Dan

Článek převzat z
www.emeskai.cz

zpět nahoru


Podzimní škola 2017

21.-22.10., 28.-29.10.2017, Hanušovice

Podzimní škola EMESKAI proběhla jako obvykle ve dvou víkendech a to 21. až 22. a 28. až 29. října 2017 v Hanušovicích. Celou akci měla organizačně na starosti Alena Bajerová, II. Dan, učební programy pro žluté pásy vedli mistři Miloslav Motl, III. Dan a Martin Čipera, I. Dan. Učební programy pro oranžové pasy vedl Pavel Trunec, II. Dan a dohlížel Pavel Sokol, IV. Dan. Obsahovou náplň pro vyšší pásy vedl prvý víkend Josef Král, I. Dan a druhý víkend Adam Knajbl, II. Dan. Turnajovou přípravu pro nižší pásy vedl druhý víkend Martin Čipera, I. Dan. Koordinátor pro ČR Miroslav Zezulka, VI. Dan tentokráte nevedl žádný učební program, a tak měl možnost průběžně střídat všechny učební skupiny a sledovat výkony cvičenců i výklady instruktorů. Díky tomu jsme mohli průběžně opravovat i nedostatky, které vedoucí skupin přehlédli. A začali jsme hned u prvého pozdravu na začátku semináře. Spousta účastníků nevěnovala pozdravu dost pozornosti. Hrbili záda, ruce drželi různě a prsty na rukou měli od sebe… A přitom se právě tohle dá snadno opravit, chce to jen se naladit na trénink a soustředit se. Pak jsme pokračovali naší MSK rozcvičkou, která je speciálně sestavena sportovními lékaři. V sobotu ji vedl mistrovský kandidát Dalibor Mrňávek, 1. kyu a zde jsme opět narazili na shrbená záda u spousty cviků, což je pro dnešní dobu tak typické. Dalším nedostatkem byla neznalost správného provádění jednotlivých cviků. A to je škoda, protože všechny cviky jsou velmi dobře promyšleny a jejich posloupnost také, včetně počtu opakování či doby výdrže. Naše MSK rozcvička neslouží k pouhému zahřátí a rozcvičení, ale také nás již učí impaktní pozice technik karate, různé přechodové fáze, střídají se cviky aktivizační a protahovací… atd. Stojí za to se ji správně naučit, nejen pro karate, ale také pro vlastní zdraví.

Během tréninku jsem sledoval výklad i ukázky našich instruktorů a musím říci, že to dělají opravdu dobře. Učí správně, vědí na co se v každé fázi cviku zaměřit. Dokážou vidět nedostatky a hned na ně reagovat. Výuka je pohodová a účinná. Největší nedostatky byly v tlačených úderech, byly málo explozivní. Takže jsme opět připomněli plyometrii. V kombinaci 3 je často velká pauza mezi úderem a kopem… a tak bychom mohli pokračovat. Důležité je, že všechny tyto nedostatky vidíme a hned je opravujeme. Na semináři máte největší příležitost opravit maximum nedostatků.

Druhý víkend byl ve znamení turnaje. V sobotu proběhla technická a taktická příprava na soutěž forem i bojů. Zopakovali jsme nejdůležitější body pravidel a pak se již každý snažil podat svůj momentálně nejlepší výkon. Začalo se soutěží forem, protože pokud by se začalo boji a někdo se zranil, už by nemohl soutěžit ve formách. Soutěž forem tedy otevřely mistrovské kategorie. Po nich následovaly postupně další podle barev pasů.

Následovaly soutěže bojů a to opět od mistrovských (absolutních) kategorií až po ty nejnižší formy sparingu. Každý si mohl na sobě ověřit kolik se zlepšil, jak mu to v reálné situaci se soupeřem jde. Mohl rekapitulovat o kolik se zlepšil oproti minulému turnaji, zda opravil chyby v technice, zlepšil kondici, bojoval více takticky atd. Je to možnost, jak si vše ověřit v praxi.

Na konci akce všechny čekalo rozdělování zasloužených diplomů a certifikátů.

Důležité bylo opět se poučit z vlastních chyb, naučit se něco nového, získat informace a rady…

To vše pak zúročit v tréninku a přípravě na další akci.

Miroslav Zezulka, IV. Dan

Článek převzat z
www.emeskai.cz

Úspěchy oddílu:

FORMY:
 • Alena Bajerová, II. Dan - 1. místo - F6°
 • Filip Papoušek, 4. kyu - 1. místo - F4°
 • Zuzana Petrželková, 5. kyu - 3. místo - F3°

BOJE:

 • Zuzana Petrželková - 3. místo - FA
 • Filip Papoušek, 2. místo - MG+B

Úspěchů by bylo jistě více. Roman Fojtík (9. kyu) si bohužel před 2. víkendem zlomil kotník. Danielovi Šifrovi (9. kyu) se také dařilo, nicméně na přední pozice to tentokrát nestačilo.

Nové technické stupně: Šimon Škrabal odpáskovál na 9. přípravkový proužek (1. modrý proužek).

zpět nahoru


Úvodní škola 2017 - podzim

11.-12.11.2017, Praha

Podzimní soustředění pro nováčky proběhlo ve dnech 11. – 12. listopadu 2017 v Praze. Akci měl organizačně pod palcem Miloslav Motl, III. Dan, který se také ujal výuky nováčků a žlutých pasů (10. kyu) spolu s mistrovským kandidátem Václavem Doubravským, 1. kyu.

Skupinu žlutých pasů (9 . kyu) vedl Martin Čipera, I. Dan a pomáhal mu mistrovský kandidát Otta Bartůněk, 1. kyu. Oranžové a vyšší pasy trénovaly v horní tělocvična na tatami pod vedením Štěpána Příhody, I. Dan a Josefa Krále, I. Dan.

V neděli provázel učebním programem nováčky opět Miloslav Motl, III. Dan a Václav Doubravský, 1. kyu.

Skupinu žlutých pasů, 10. kyu, vedl Martin Čipera, I. Dan. Takže tyto žluté pásy měly v neděli svůj učební program. Žluté pásy s 9 . kyu, oranžoví a vyšší trénovali v horní tělocvičně na tatami se Štěpánem Příhodou, I. Dan, kde na vše dohlížel Pavel Sokol, IV. Dan. Probraly se kombinace 1 až 5 v různých situacích, včetně sebeobranných.

Na konci akce si mohli nováčci zkusit naplno zabouchat do břišních svalů již trénujících karatistů nebo si po nich přeběhnout. Závěrečnou třešničkou na dortu byla ukázka přerážení Miloslavem Motlem, III. Dan.

Na závěr akce byly předány dětem z přípravky proužky příslušných barev a certifikáty se zkouškami těm, kteří splnili předepsané podmínky.

Miloslav Zezulka, IV. Dan

Článek převzat z
www.emeskai.cz

Ze zábřežského oddílu si nové technické stupně (11. kyu) odvezli tito kluci: Ondřej Pavelka, Patrik Čech, Šimon Hobra, Vojtěch Opravil. Další, již s 11.stupněm, si odvezli vyšší přípravkové stupně: Václav Staigl (2. modrý proužek - 10. stupeň).

Další členové si sice neodvezli vyšší technické stupně, ale zato si parádně zacvičili. Byli jimi: Šimon Škrabal (11. kyu), Eva Lepková (5. kyu) a Filip Papoušek (4. kyu).

1711US_1.jpg 1711US_2.jpg 1711US_3.jpg
Vojta Opravil Šimon Hobza Patrik Čech
1711US_4.jpg 1711US_5.jpg 1711US_6.jpg
Ondřej Pavelka Vašek Staigl Společné foto z vyššího programu

zpět nahoru


Mistrovství MSKA-CZ 2017

25.11.2017, Praha

V sobotu 25.11.2017 se v Praze, v tělocvičně TJ. Sokol I., konalo Mistrovství České republiky MSKA 2017. Zábřežský oddíl karatistů, trénující pod ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, si z něj odvezl několik cenných kovů.

Po slavnostním zahájení začala první část soutěže – formy. Soutěž začala od nejvyšších forem – Dan Set, ve kterých závodí mistři a kandidáti na mistry, a pokračovala až k nejnižším formám, ve kterých soutěží žluté pásy. Z této soutěže si odchovanec zábřežského oddílu Filip Papoušek (4. kyu) odvezl zlatý pohár v kategorii F4°.

Po soutěži forem následovaly kategorie bojů – sportovním bojem a sparingem. Ve sparingu, který následoval hned po sportovních bojích, zábřežský oddíl opět zabodoval. V kategorii mužů pod 16 let (M16) vybojoval Marek Blaha (9. kyu) 1. místo. V kategorii mužů pod 13 let (M13) pak Daniel Šifra (9. kyu) vybojoval 4. místo.

Všem gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy.

A tady jsou již celkové výsledky:

Boje:
 • Marek Blaha (9. kyu) – M-16 – 1. místo
 • Daniel Šifra (9. kyu) - M-13 - 4. místo

1711MM_1.jpg 1711MM_2.jpg
Marek Blaha - 1. místo - M-16 Filip Papoušek - 1. místo - F4°

zpět nahoru