ČLÁNKY ZA ROK 2021


Trenérský seminář 2021

29.-30.5.2021, Krmelín

Trenérský seminář je speciální akce určena pouze pro trenéry moderního sportovního karate. Akce proběhla v Krmelíně ve dnech 29. – 30. května 2021. Akce nebyla určena pro řadové členy.

Musím zde napsat, že to byla jedna z nejefektivnějších a ohledně atmosféry jedna z nejpohodovějších akcí. Skutečně přijeli pouze účastníci, kteří se chtěli dovědět konkrétní informace ze sportovní teorie, vyzkoušet si jej na vlastní kůži a pochopit tak, co znamená rozdíl mezi “efektním a efektivním tréninkem”. Takže bylo hodně otázek, diskusí na daná témata i veselých historek. A často spontánně nahlas vyjádřené pochopení – proč mi to tedy nešlo nebo co jsem to vlastně dělal… :-).

2105TR_01.jpg 2105TR_02.jpg 2105TR_03.jpg
Takže jsme si ukazovali a hlavně “zažívali pocity” při tréninku aerobní vytrvalosti forem, sérií, technik karate… Už víme, že aerobní vytrvalost se nerovná pouze běh… Z aerobní vytrvalosti jsme přešli do anaerobní a “zažívali pocity” anaerobní glykolýzy... 🙂 A další a další… Vedle vlastní kinematické stránky pohybů jsme si uvědomovali také tu vnitřní – energetickou… A to byla zcela jiná úroveň tréninku.

Ujasnili jsme si pojmy ze sportovní teorie, abychom si správně rozuměli a pak už to frčelo:-). Začali jsme koordinací, pod kterou spadá velká množina různých faktorů. My jsme se věnovali především pohybové a prostorové koordinaci, dynamické rovnováze a rytmice. Probranou a vysvětlenou teoretickou látku jsme si zkoušeli v praxi, přímo na technikách karate. Takže někteří se poprvé v život setkali s asymetrickými, arytmickými či asynchronními cviky a bylo to znát:-). Užili jsme si opravdu legraci a byla to pohoda.

Velká část byla věnována metodám rozvoje různých typu sil, různým typům rychlostí a různým typům vytrvalosti. Vždy s ohledem na karate, jejich parametry a nastavení. Především pak jsme si ujasňovali, které z metod jsou pro karate vhodné a proč a také, které nejsou vhodné a proč… Zde jsme si ujasnili řadu častých “mýtů” a omylů… Preferované metod rozvoje jsme si prakticky vyzkoušeli.

2105TR_04.jpg 2105TR_05.jpg 2105TR_06.jpg
Značnou část teorie jsme věnovali reakční rychlosti, poněvadž zde je trošku obtížné si představit konkrétní cviky na její rozvoj. Pokud tedy chápeme podstatu reakční rychlosti, můžeme ji cíleně zlepšovat.

Na vlastní kůži jsme pocítili rozdíl mezi rychlostí akcelerace a rychlostí frekvence. Také jsme trénovali acyklickou rychlost u technik karate.

2105TR_07.jpg 2105TR_08.jpg 2105TR_09.jpg
Všichni po tomto Trenérském semináři cítí rozdíl mezi aerobní a anaerobní vytrvalostí, mezi laktátovou a analaktátovu zátěží a vědí co to obnáší z pohledu energetického krytí a fyziologie lidského těla.

Neprobrali jsme všechny zamýšlená témata, ale to vůbec nevadí. Můžeme pokračovat příště. Stěžejní byly znalosti o typech tréninku (co přesně trénuji) a principech, jak se to trénuje. Ujasnit si, jaký druh rychlosti, jaký druh síly apod. potřebuji natrénovat a jakou metodu na to zvolím s ohledem na karate. A se nám všem myslím dost dobře povedlo.

2105TR_10.jpg 2105TR_11.jpg 2105TR_12.jpg
Probraná témata na tomto Trenérské semináři:
 • Sportovní výkon v Emeskai
 • Sportovní výkon a zdroje energie
 • Objem a intenzita zatížení
 • Energetické krytí při formě
 • Energetické krytí při sportovních bojích
 • Co musím umět/zvládnout, pokud chci být úspěšný v boji?
 • Typy tréninku a jak se v tom vyznat
 • Faktory sportovního úspěchu
 • Co mám trénovat a především jak…
 • Tréninkové jednotky z pohledu trénujícího
 • Mnoho dalších dílčích témat a oblast
Na konci akce obdrželi všichni účastníci certifikáty s vyznačeným počtem hodin každé školené oblasti.

A protože někteří z účastníků měli splněny podmínky na získání Trenérské licence III. třídy (licence C), tak si napsali závěrečný test. Některým se to také podařilo, takže licenci získali Kateřina Kučerová z Vysokého Mýta a Martin Štika z Prahy. Oběma blahopřejeme a vítáme do řad vyšších trenérů :-).

zdroj:
EMESKAI

autor: Miroslav Zezulka, VI. Dan (Krmelín)

zpět nahoru


EMESKAI workshop 2021

12.-13.6.2021, Zábřeh

Emeskai workshop byla speciální jedno-víkendová akce, která měla za cíl před-připravit nás na týdenní soustředění Czechia Camp v červenci, jak po stránce technické, kondiční, informační… Akci vedl trenér licence A Miroslav Zezulka, VI. Dan a pomáhali mu mistři a zároveň trenéři licence B Pavel Trunec, III. Dan a Adam Knajbl, III. Dan.

V sobotu jsme se na začátku celého programu věnovali flexibilitě. Těmito cvičeními nás provedla mistrovská kandidátka a trenérka licence C Kateřina Kučerová, 1. kyu. A po delší době, kdy mnozí netrénovali, jak by měli, to bylo potřeba. Následující den nás flexibilitou provedl trenér licence C Martin Štika. Ve všech věkových kategorií se však našli i jedinci, kteří trénovali v “době omezení” poctivě, viz. obrázky níže.

2106EW_01.jpg 2106EW_02.jpg 2106EW_03.jpg
Rozhýbali jsme se cviky zaměřenými na manévrování po zápasišti. Zde jsme si ujasňovali, jakou roli hraje výbušná síla, plyometrie a další faktory… Částečně jsme tak navazovali na Trenérský seminář z konce května v Krmelíně. Každou techniku jsme začali od základního principu pohybu a postupně jsme nabalovali víc a víc specifického zaměření karate až jsme pilovali “ideální techniku karate” stojící na daném principu pohybu. Prvý den jsme si k základním principům přidali také aerobní a anaerobní vytrvalost, abychom zjistili, kde máme aktuální stav kondice. Plyometrické cviky a starty do jednotlivých karate technik včetně postupného nácviku jsme si ukazovali důkladněji a podrobněji u nižších technik. U vyšších technik jsme se zaměřovali na energetické využití pohybů pro udržení silové vytrvalosti. Prvý den, kdy jsme byli ještě čilejší a odpočinutější jsme většinu cviků prováděli ve dvojicích s partnerem, dynamicky a plyometrickými efekty. Byl to hodně praktický trénink, kdy jsme si na konci někteří sáhli na dno naší vytrvalosti :-).

Hlavním cílem napříč celou dvou denní akcí byly korektury technik od 1 až po 12, což reprezentuje všech 12 základních principů pohybů lidského těla. Zde jsme zopakovali a rozvinuli základní principy, biče a na nich postavené techniky. V technikách jsme opravili maximum chyb, aby techniky plynuly hladce a dynamicky. Také v direktních útocích jsme dbali, aby jste zbytečně nesignalizovali soupeři svůj útok. Obsahově jsme se zaměřili především na trénink techniky a vyšší koordinace. Trénovali jsme hlavně ve dvojicích, aby nám to zapadalo do bojového rámce a trénovali jste tak udržování vzdálenosti k soupeři, reakční rychlost a spoustu dalších bojových aspektů atd.

Na konci obou tréninkových dní nás Kateřina Kučerová, 1. kyu provedla pozátěžovým strečinkem a kompenzačními cviky.

2106EW_04.jpg 2106EW_05.jpg 2106EW_06.jpg
Už samotným dvou denním cvičením jsme zlepšili aerobní vytrvalost, která je základem pro anaerobní vytrvalost (aby jste to udýchali v boji). Pauzy byly minimální a cvičili jsme celý víkend, tak jsme také zlepšili silovou vytrvalost. Zkrátka byl to komplex dovedností a různých faktorů, které se podílejí na celkovém výkonu karatisty.

Děkuji všem účastníkům za jejich výkony a přípravu na Czechia Camp – tam to budeme mít o to snadnější 🙂 zdroj:
EMESKAI

autor: Miroslav Zezulka, VI. Dan (Krmelín)

Ze zábřežského oddílu se akce účastnil Václav Staigl.

zpět nahoru


Letní soustředění 2021 - Czechia Camp

3.-10.7.2021, Polička

Na soustředění moderního sportovního karate Letní škola – Czechia Camp 2021 jsme se všichni již moc těšili, protože vlivem vládních opatření se hromadně sportovat takřka nemohlo. Byli jsme rádi, že se konečně můžeme sjet z celé republiky, společně si zatrénovat a zabojovat. Soustředění proběhlo v Poličce (okres Svitavy) ve dnech 3. až 10. 7. 2021. V den příjezdu jsme pozdě odpoledne absolvovali prvý trénink a po něm na společné večeři se rozproudily přátelské diskuse.

Akce se zúčastnilo 16 Instruktorů – mistrovských pasů a maximální počet účastníků dle vládních opatření. Celé soustředění se odvíjelo pod dohledem Miroslava Zezulky, VI. Dan, kterému vydatně sekundovali ostatní mistři a mistryně.

Ranní tréninky začínaly v 6:30 na venkovním hřišti. V prvé části byly koncipovány jako kondičně – koordinační, ve druhé fázi více technické. Počasí nám přálo, takže většinou jsme trénovali venku, až poslední dva ranní tréninky musely proběhnout v hale.

2107CC_01.jpg 2107CC_02.jpg 2107CC_03.jpg
2107CC_04.jpg 2107CC_05.jpg 2107CC_06.jpg
Po ranním tréninku nás za odměnu čekala v 8:00 snídaně.

Následoval zasloužený oběd a pak volné odpoledne se zmrzlinou, koupalištěm nebo prostě jen tak ven.

Večerní trénink byl pravidelně od 16:00 do 18:00 a následující půl hodinku jsme věnovali „žraločí kleci“, což byly boje mezi různými barvami pásků (stupni) mezi sebou. Každý si tak mohl zabojovat s každým, třeba žlutý pásek s mistrem… Členové Dětského programu měli svůj program (agility, překážkové dráhy, zábavné hry…)

Takto jsme měli nastavený režim s tím, že ve středu proběhla prvá část turnaje. Zde zelené a vyšší pásy nastupovali v soutěži forem s minimálně 2 min. pauzami pro dostatečné doplnění ATP (adenosintrifosfátu) do svalů. Byl to experimentální nástup, který jsme uskutečnili poprvé. Výsledky v porovnání se standardním nástupem byly zajímavé a detailněji je probereme na některém trenérském semináři. Oranžové a nižší pasy nastupovaly v soutěži forem a sparingových bojích. Odpoledne se většina účastnila výletu po okolí, s opékáním špekáčků a zábavnými hrami. Zkrátka odpočinkové odpoledne.

2107CC_07.jpg 2107CC_08.jpg 2107CC_09.jpg
Druhá část turnaje proběhla v sobotu, kdy byl turnaj zelených a vyšších pasů. Zde se v soutěži forem nastupovalo standardně po setech a následoval plný sportovní boj.

2107CC_10.jpg 2107CC_11.jpg 2107CC_12.jpg
2107CC_13.jpg 2107CC_14.jpg 2107CC_15.jpg
2107CC_16.jpg 2107CC_17.jpg 2107CC_18.jpg
Ve středu ještě proběhl trenérský seminář, jehož prvá část byla určena všem a druhá část již pouze pro trenéry. Po trenérském semináři ještě proběhl krátký mítink mezinárodni Dan Academy, kde se probraly aktuální záležitosti a rozhodly potřebné věci.

Po skončení celého turnaje v sobotu následovalo předávání vybojovaných diplomů z turnaje a následně pak udělování vyšších technicko-taktických stupňů. Po závěrečném ukončení celé akce a pozdravu již následovalo volné odpoledne ve znamení odjezdu domů.

Blahopřejeme všem a moc těšíme na příště.

zdroj:
EMESKAI

autor: Miroslav Zezulka, VI. Dan (Krmelín)

Ze zábřežského oddílu se akce účastnila Nikol Nádeníčková.

zpět nahoru


Trenérský seminář 2. 2021

28.-29.8.2021, Krmelín

Trenérský seminář je speciální akce určena především pro trenéry moderního sportovního karate, ale nyní byla otevřena také pro ostatní členy EMESKAI. Účastnit se mohli trenéři všech pozic (tutoři, vedoucí oddílů, instruktoři na soustředěních…) i řadoví členové, kteří měli zájem o probíraná témata… tentokráte šlo o technický trénink. Akce proběhla v Krmelíně ve dnech 28. – 29. srpna 2021.

Po bloku teorie se vše zkoušelo prakticky. Nejvíce času bylo věnováno preciznímu nácviku forem a vysvětlení nejasností. Ze zjištěných skutečností jsme také přistoupili k upřesnění doplňujících textů ve skriptech forem. Kdo pochopil, že v tak technickém sportu, jako je karate, je technika klíčová, zúčastnil se tohoto Trenérského semináře.

Body z obsahu:
 • Ideální technika vs. styl
 • Motorické učení a jeho fáze
 • Hrubá -> jemná -> velmi jemná koordinace
 • Typy korektur chyb
 • Stagnace, její příčiny a odstranění
 • Metody nácviku techniky
 • Role učeních programů v nácviku technik
 • Formy (vysvětlení, sjednocení provedení)
 • ...Účel forem v tréninku techniky
 • ...Plyometrie ve formách
 • ...Korektura chyb v jednotlivých scénách
 • Souvislosti mezi technikou a
 • ...Rychlostí
 • ...Flexibilitou
 • • Praktické tipy…
  Tento trenérský víkend byl primárně zaměřen na:
 • • Nezbytné základy ze sportovní teorie v oblasti techniky a flexibility + aplikace na EMESKAI.
 • • Základní termíny a klíčové body v Emeskai technikách, jejich nácviku, korekturách…
 • • Průběžný trénink technik se zaměřením na EMESKAI formy.
 • • Důsledné procvičení forem set/contra set včetně korektur.

Ze zábřežského oddílu se jej zůčastnila mistryně Alena Bajerová, III. Dan - vedoucí oddílu.

2108TR_01.jpg
2108TR_02.jpg 2108TR_03.jpg 2108TR_04.jpg
2108TR_05.jpg 2108TR_06.jpg 2108TR_07.jpg

zdroj:
EMESKAI

autor: Miroslav Zezulka, VI. Dan (Krmelín)

zpět nahoru


4. VM Sparing Camp Vysoké Mýto 2021

24.-26.9.2021, Vysoké Mýto

O víkendu 24. až 26. září 2021 uspořádal oddíl Moderního Sportovního Karate (MSK) Vysoké Mýto 4. VM Sparing Camp. Tohoto bojového soustředění se zúčastnili karatisté z oddílů: Pardubice, Krmelín, Praha, Polička, Zábřeh na Moravě a také z vysokomýtského oddílu. Zábřežský oddíl reprezentovala Nikol Nádeníčková.

zdroj:
oddíl Vysoké Mýto

2109SC_VMy_01.jpg

zpět nahoru


Přebor ČOS v karate Vysoké Mýto 2021

24.-26.9.2021, Vysoké Mýto

O víkendu 24. září až 26. září 2021 uspořádal oddíl Moderního Sportovního Karate (MSK) Vysoké Mýto Podzimní přebor ČOS v karate 2021. Tohoto republikového přeboru se zúčastnili karatisté z oddílů Pardubice, Krmelín, Praha, Polička, Zábřeh, Bojové Sporty Vysoké Mýto a domácího oddílu MSK Vysoké Mýto. V dětských formách se utkaly děti i z pokročilé dětské přípravky karate školy MSK a také naši nejmenší z dětské minipřípravky bojových sportů vysokomýtského oddílu.

O přípravu této akce se postaral vedoucí oddílu a instruktor dětských přípravek Martin Čipera – II. Dan.

Turnaj začal společnou rozcvičkou, sparingovými cviky na rozehřátí a skupinovým zacvičením jednotlivých forem. Po tomto rozcvičení jsme se rozdělili do skupin dle výkonnosti a pokračovali jsme testováním předvedení formy (katy) – boje proti imaginárním útočníkům přesně předepsanými technikami.

Hnědé pasy společně s černými ukázali své kvality v nejvyšší formě Contra Set. Modré pasy zacvičili formy Quarta Set, zelené pasy soupeřili ve formách Tertia Set a oranžové pasy si zasoutěžili ve formě Secunda Set. Žluté pasy si poměřily svoji výkonnost ve formě Prima. Vrcholem Župního přeboru byly formy kategorie dětské přípravky, tj. formy Toth Tertia Set.

Poslední den přeboru se uskutečnil turnaj ve sparingu a sportovním boji. Zábřežský oddíl na turnaji reprezentovala Nikol Nádeníčková (9. kyu)

V rámci tohoto turnaje probíhalo i testování dětí z přípravek na vyšší stupeň technické vyspělosti DP, tzv. proužkování.

Na závěr Podzimního přeboru ČOS v karate 2021 proběhlo vyhlášení výsledků dle jednotlivých kategorií a byli odměněni nejlepší karatisté.

zdroj:
oddíl Vysoké Mýto
2109SC_VMy_01.jpg

zpět nahoru


Podzimní soustředění 2021

9.-10.10. a 16.-17.10.2021, Zábřeh

Podzimní soustředění EMESKAI proběhlo v říjnových víkendech a to 9. až 10. a 16. až 17. října 2021 v Zábřehu na Moravě. Celou akci měl organizačně na starosti Kateřina Kučerová, 1. kyu. Vzhledem k problematické Covidové situaci jsme utvořili tři samostatné tréninkové skupiny. Jedna pro nižší pásy a dvě pro vyšší pásy. Nad celou akcí ostřížím okem bděl Miloslav Motl, IV. Dan.

Každá ze skupin měla svoji obsahovou náplň přizpůsobenou konkrétním účastníkům. Procvičily se tedy dané obsahy s různými přídavky a místy i zajímavými variacemi technik karate. Zvláště u vyšší skupiny byl prostor pro netradiční ukázky i vedení tréninku. Vše ku prospěchu účastníků. S korekturami i vlastním cvičením pomáhali další mistři a mistryně.

Druhý víkend soustředění proběhl ještě v sobotu vydatný tréninkový obsah. Na tomto soustředění jsme se snažili, abychom každou úroveň pásu posunuli tréninkem co nejdále. Nikdo totiž netušíme, jak to ke konci roku bude s dalšími možnostmi společných tréninkových akcí.

Neděle už pak byla jednoznačně ve znamení přípravy na turnaj a následně turnaj samotný. Po stručném zopakování nejdůležitějších bodů pravidel se začalo soutěží forem a to od nejvyšších pasů po ty nejnižší.

Následovaly zajímavé výkony ve sparinku a sportovních bojích. Každý si mohl na sobě ověřit kolik se zlepšil, jak mu to v reálné situaci se soupeřem jde.

Na konci akce všechny čekalo rozdělování zasloužených diplomů a certifikátů.

Důležité bylo opět se poučit z vlastních chyb, naučit se něco nového, získat informace a rady… To vše pak zúročit v tréninku a přípravě na další akci.

Ze zábřežského oddílu se jej zůčastnili: Marek Blaha (7. kyu) a Erik Rozsíval (12. kyu).

Naše výsledky:

Boje:

 • Marek Blaha (7. kyu) - 1. místo MO

zdroj:
EMESKAI

autor: Miroslav Zezulka, VI. Dan (Krmelín)
2110PS_01.jpg 2110PS_02.jpg
2110PS_03.jpg 2110PS_04.jpg

zpět nahoru


21. MEZINÁRODNÍ POHÁR V KARATE SHOTOKAN CUP SOKOL VAMBERK 2021

23.10.2021, Vamberk

Soutěže dle WKF pravidel jsme se stejně jako v několika posledních letech účastnili i letos, nastupovali jsme do turnaje jako výběr MSKA-CZ.

Naše výprava se letos vydala v podobě 8 bojovníků z našich oddílů v Praze, Vysokém Mýtě, Pardubicích, Šumperku, Krmelíně a Zábřehu s podporou našich dvou mistrů Pavla Trunce III. Dan a Radovana Andrleho IV. Dan.

Účastnili jsme se druhé poloviny soutěže, turnaje ve sportovním boji, kumite. Celé turnajové odpoledne ve Vamberku jsme si všichní jako parta náramně užili, krom bojovníků jsme si byli navzájem fanklubem, kouči i nelítostnými kritiky.

Naši z nejzapálenějších MSKÁčů včetně mne nastupovali celkem v 10 kategoriích. Museli jsme se probojovat pavoukem, tedy vyřazovacím způsobem soutěže. Dalo nám to pořádně zabrat, ale nakonec naše výprava obsadila celkem 13 medailových pozic:

 • Adam Knajbl III. Dan , Pardubice ... 3. místo kumite muži +84kg ... 3. místo kumite muži BRH
 • Kateřina Kučerová 1. kyu, VM ... 2. místo kumite ženy -68kg ... 3. místo kumite ženy BRH
 • Míša Jílková 6.kyu VM ... 5. kumite Juniorky -59kg
 • Vojtěch Mikuláš Mann 8.kyu VM ... 2. místo kumite muži -75kg ... 3. místo kumite muži teamy
 • David Stanek 2.kyu Šumperk ... 3. místo kumite muži -84kg ... 3. místo kumite muži BRH ... 3. místo kumite muži teamy
 • Andrea Drsková 3.kyu , Pra ... 2. místo kumite ženy +68kg ... 3. místo kumite ženy BRH
 • Janča Ražná 6.kyu, Krm ... 3. místo kumite dorost -54kg
 • Marek Blaha 7.kyu Zábřeh ... 5. místo kumite junioři - 79 kg ... 3. místo kumite muži teamy

autor: Kateřina Kučerová 1.Kyu, Oddíl karate TJ sokol Vysoké Mýto
zdroj:
oddíl Vysoké Mýto

2110Vam_05.jpg
2110Vam_01.jpg 2110Vam_02.jpg
2110Vam_03.jpg 2110Vam_04.jpg

zpět nahoru


Soustředění úvodní - podzim 2021

6.-7.11.2021, Praha

O víkendu 6. – 7. listopadu 2021 se sjeli karatisté z celé republiky na Úvodní soustředění pro nováčky konané v Praze. Na celou akci dohlížel mistr Miloslav Motl, IV. Dan. Úvodní soustředění EMESKAI probíhá dvakrát ročně a je zaměřeno především na uvedení nových karatistů do školy Moderního sportovního karate. Pro ostatní karatisty jsou připraveny tréninkové programy podle výše jejich pásu. A podobně to bylo i tentokrát.

V průběhu celého víkendu se nováčci také seznamovali se školou EMESKAI, dověděli se spoustu informací o zakladateli EMESKAI prof. Dr. Rudolfu Jakhelovi X. DAN, metodě výuky a tréninku, fungování organizace, získávání zkoušek, testovních soustředěních, turnajích a mnoho a mnoho dalšího. Na jeden víkend to byl program opravdu nabitý.

Tento seminář je pro nováčky nejdůležitější a mají možnost se ptát a ujasňovat si vše co je o karate zajímá.

Nováčci a bílé pasy si zopakovaly své základní dovednosti moderního sportovního karate, které se na trénincích učili několik měsíců. Na Úvodním soustředění si zdokonalovali své techniky pod vedením mistra Jana Radila, II. Dan.

Žluté a oranžové pasy si zopakovaly základní dovednosti EMESKAI technik se zaměřením na sparingové cviky ve dvojicích pod vedením mistra Martina Čipery, II. Dan.

Vyšší pasy se zúčastnily speciálního vysokého učebního programu UP6 a UP5 pod vedením mistra Adama Knajbla, III. Dan.

Ze zábřežského oddílu se jej zůčastnili: Marek Blaha (7. kyu), Václav Staigl (9. kyu) a Nikol Nádeníčková (9. kyu).

2111SU_02.jpg 2111SU_01.jpg

zdroj:
EMESKAI

autor: Miroslav Zezulka, VI. Dan (Krmelín)

zpět nahoru


Mistrovství EMESKAI 2021

13.11.2021, Praha

Poslední akcí tohoto roku, uzavírající letošní sezónu, bylo mistrovství republiky EMESKAI 2021 v Praze. Sportovní klání proběhlo 13. listopadu 2021 ve sportovní hale Praha Smíchov.

Vše měl organizačně na starosti Miloslav Motl, IV. Dan a pomáhali mu naši ostatní mistři a mistrovští kandidáti. Na stěnách sportovní haly visela loga partnerů, vzorově poskládaná tatami dychtivě očekávala prvé borce…

Po slavnostním nástupu a pozdravech začaly soutěže ve formách (sestavách). Každý stupeň pásu má předepsané povinné sestavy, které musí předvést bezprostředně jednu za druhou. Čím vyšší pás, tím více sestav. Kamery točily, foťáky fotily a přátelé povzbuzovali…

Po ukončení soutěží forem následovaly Kategorie sportovních bojů. Ty probíhaly opět od nejvyšších kategorií – mistrovských, postupně až po ty nejnižší. Po sportovních bojích se u nižších pasů pokračovalo jednodušší formou boje – sparingem. Zde jsou předem jasně určeny role (kdo útočí a kdo se brání). Tyto role se po každém útoku pravidelně střídají. Oba závodníci jsou tak nuceni umět nejen úspěšně útočit, ale také se úspěšně bránit.

Slavnostního vyhodnocení se ujal Miroslav Zezulka, VI. Dan spolu s Miloslavem Motlem, IV. Dan. Poděkovali všem, kteří se na přípravě i průběhu celé akce podíleli. Ti nejúspěšnější získali diplomy, poháry a medaile. Ti méně úspěšní alespoň hromadu cenných zkušeností a skvělé zážitky.

Po formálním ukončení celého Mistrovství MSKA-CZ 2021 se pokračovalo Dan promocí.

Dan promoce je udělování mistrovských (černých) pasů. U nás v ČR tento druh akce proběhl poprvé v historii a pro všechny zúčastněné to byl skvělý zážitek.

Ze zábřežského oddílu se jej zúčastnili: Marek Blaha (7. kyu) a Nikol Nádeníčková (9. kyu)

Naše výsledky:

Boje:

 • Marek Blaha (7. kyu) - 1. místo MO
2111MM_01.jpg 2111MM_02.jpg 2111MM_03.jpg
2111MM_04.jpg 2111MM_05.jpg 2111MM_06.jpg

zdroj:
EMESKAI

autor: Miroslav Zezulka, VI. Dan (Krmelín)

zpět nahoru


Christmas Cup karate Vysoké Mýto 2021

18.12.2021, Vysoké Mýto

Oddíl Moderního Sportovního Karate Sokol Vysoké Mýto a oddíl Bojové Sporty Vysoké Mýto uspořádal o posledním předvánočním víkendu tradiční Vánoční přebor karate Východočeské župy Pippichovi – Christmas Cup karate Vysoké Mýto 2021. Přebor organizačně připravil předseda vysokomýtských oddílů, patron turnaje Martin Čipera - II. Dan. Akce proběhla v sokolovně T.J. SOKOL Vysoké Mýto. Přeboru se aktivně zúčastnilo více jak 70 karatistů z oddílu MSK Sokol Pardubice, MSK Polička, MSK Sokol I Praha Smíchov, MSK Šumperk, MSK Zábřeh na Moravě, MSK Krmelín a samozřejmě z pořádajících oddílů karate Vysoké Mýto (MSK) a Bojové Sporty Vysoké Mýto.

Turnaj byl primárně určen pro začínající karatisty a nejmenší děti z přípravek od 12. kyu, kteří ještě nemohou startovat na standardních turnajích pořádaných MSKA-CZ a dále i pro členy základního programu MSK. Turnaj začal cvičením forem. Nejprve soutěžili mistři a hnědé pasy ve formě Contra Set. Modré pasy ve formě Quarta Set, zelené pasy ve formě Tertia Set, oranžové pasy ve formě Secunda Set a žluté a bílé pasy ve formě Prima. Přebor pokračoval formami určenými pro nejmenší karatisty z Dětských Přípravek (DP) - dětskými formami Toth Prima a pro pokročilejší formami Toth Tertia Set. Následovalo vyhlášení výsledků dětské formy a ocenění medailových umístění. Následně byly uděleny patronem turnaje vyšší technické stupně dětské přípravky. Přebor pokračoval boji.

Ze zábřežského oddílu se jej zúčastnili: Marek Blaha (7. kyu), Nikol Nádeníčková (9. kyu) a Ondřej Staněk (10. kyu)

zdroj:
oddíl Vysoké Mýto

Naše výsledky:

Formy:

 • Nikol Nádeníčková (9.kyu) - 3. místo F1° 10. a 9. kyu

Boje:

 • Níkol Nádeníčková (9. kyu) - 1. místo FOY
 • Marek Blaha (7. kyu) - 2. místo MOY
2112VMY_01.jpg

zpět nahoru