zpět

ČLÁNKY ZA ROK 2005


Zimní škola 2005

(15. - 16. 1. Brno, 22. - 23. 1. Choceň, 29. - 30. 1. Letovice)

Zimní škola je první seminář v roce, na kterém lze získat vyšší stupeň (pás). Trvá tři víkendy. Na prvním víkendu se učí program pro nižší pasy (žluté a oranžové). Na druhém víkendu se cvičí program převážně pro oranžové pasy. Součástí tohoto víkendu je i turnaj, který se skládá z forem (imaginární boj) a boje (sparing nebo sportovní boj). Třetí víkend je pro vyšší pasy (od zeleného výše), kdy se cvičí jejich program.

Naše výprava:

Rostislav Buříval (2. kyu)
Alena Bajerová (3. kyu)
Jiří Krutta (6. kyu)
Pavel Janouch (8. kyu)
Andrea Heislerová (10. kyu)
Patricie Hoffmannová (10. kyu)
Lenka Holoušová (10. kyu)
David Holouš (10. kyu)
Kateřina Joklíková (10. kyu)
Jiří Rýznar (10. kyu)
Veronika Vaňková (10. kyu)

První víkend, 15. - 16. 1., se konal v Brně v tělocvičně na Purkyňových kolejích. Cvičil se zde program pro nižší pasy, převážně pro žluté a oranžové. Na tomto víkendu bohužel nebyl přítomen mistr Miroslav Zezulka (IV. Dan), proto se vedení tohoto semináře ujal mistr Pavel Sokol (I. Dan). Bohužel se na tomto semináři neobjevili žádné hnědé pasy, které by pomáhali mistrovi s vyučováním, a proto se rolí učitelů zhostili přítomné modré pasy (Alena Bajerová, Jan Haněl, Adam Knaibl, Zbyněk Meltzer, Jaroslav Roušar). Ve druhé části semináře jim přišel pomoci Rostislav Buříval (2. kyu).

Druhý víkend, 22. - 23. 1., se konal v tělocvičně TJ Sokol v Chocni. Během tohoto víkendu se cvičil program pro oranžové pasy a ještě v sobotu odpoledne se začala první část turnaje, formy. Cvičili se formy od nejvyšší (Quinta) po nejnižší (Prima). V neděli ráno začala druhá část turnaje a to sportovní boj (od zeleného pasu výše) a sparing (pro žluté a oranžové pasy). Všechny boje se obešli bez vážnějších zranění. Nad celým průběhem turnaje bdělo bystré oko mistra Miroslava Zezulky (IV. Dan). Další mistři kteří bděli nad správným průběhem turnaje byli: mistr Pavel Stránský (II. Dan), mistr Radovan Anderle (I. Dan), mistr Petr Marhold (I. Dan), mistryně Zdenka Sauerová (I. Dan), mistr Pavel Sokol (I. Dan).

Bohužel se někteří členové (Kateřina Joklíková, Jiří Rýznar a Veronika Vaňková) naši výpravy nezúčastnili tohoto víkendu a proto přišli o jedinečnou možnost vyzkoušet si v praxi naučené techniky. Bohužel přítomná Patricie Hoffmannová nemohla ze zdravotních důvodů nastoupit do formy.

Naše úspěchy:

Formy:

Forma Quinta Rostislav Buříval (2. kyu) 6. místo
Forma Quarta Alena Bajerová (3. kyu) 1. místo
Forma Tertia Jiří Krutta (6. kyu) 1. místo
Forma Sekunda Pavel Janouch (8. kyu) 17. místo
Forma Prima Andrea Heislerová (10. kyu) 28. místo
Lenka Holoušová (10. kyu) 31. místo
David Holouš (10. kyu) 32. místo

Boje:

Sportovní boj:

MA Rostislav Buříval (2. kyu) 4. místo
FA Alena Bajerová (3. kyu) 4. místo
Sparing:

M-16 Pavel Janouch (8. kyu) 1. místo

Třetí víkend byl ve znamení vyššího programu pro zelené a vyšší pasy. Konal se 29. - 30. 1. na střední škole v Letovicích. Tento víkend vedl seminář a zároveň byl učitelem mistr Pavel Stránský (II. Dan).

Součástí semináře bylo i udělení vyšších technický stupňů. Od nás jako jediný získal vyšší pás Jiří Krutta, který složil zkoušku na 5. kyu (2. zelený pás). Všem gratulujeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů :-)
Jiří Krutta Pavel Janouch

zpět nahoru


Jarní škola 2005

(16., 17. 4. Brno, 23., 24. 4. Chotěboř, 30. 4., 1. 5. 2005 Brno)

Naše výprava:

Rostislav Buříval (2. kyu)
Alena Bajerová (3. kyu)
Jiří Krutta (5. kyu)
Andrea Haislerová (10. kyu)
Patricie Hoffmannová (10. kyu)
David Holouš (10. kyu)
Kateřina Joklíková (10. kyu)
Veronika Vaňková (10. kyu)

Letošní jarní škola se konala na dvou místech v republice. První a třetí víkend se pořádal na základní škole na Novoměstské ulici v Brně - Řečkovicích a prostřední víkend byl v Sokolovně v Chotěboři.

První víkend byl ve znamení opakování programu A, což je program, který se cvičí na úvodní škole, a dále programu 10, tedy programu pro první žlutý pás. Základní program učili mistři Pavel Sokol (I. Dan) a Václav Diviš (I. Dan). Pilní žáci si zde jedna zopakovali základní údery a přímé přední kopy, ale dále se naučili základní podmety, které mohou později v praxi také uplatnit. Jelikož byly k dispozici dvě haly, oddělily se vyšší pasy (normálně od zeleného výše, ale tady už od druhého oranžového pásu) od nižších a cvičili ve vedlejší hale svůj speciálně upravený program. Učení tohoto programu se ujal koordinátor pro Českou republiku a zároveň mistr s nejvyšším stupněm v ČR mistr Miroslav Zezulka (IV. Dan), pod jehož kvalitním vedením se cvičila nejen technika pro sportovní boj, ale také sebeobrana.

Kromě našeho nejvyššího mistra Miroslava Zezulky (IV. Dan) byli na turnaji přítomni i další naši mistři, kteří zajistili bezproblémový chod celého turnaje. Byli to: Petr Marhold (I. Dan), Radek Nedbal (I. Dan), Pavel Sokol (I. Dan) a Ivana Nevludová (I. Dan).

Naše výprava:

Sportovní boj:

Rostislav Buříval (2. kyu) MA 5. místo
Alena Bajerová (3. kyu) FA 2. místo
Jiří Krutta (5. kyu) MG 1. místo

Sparing:

Andrea Haislerová (10. kyu) F-16 3. místo
Patricie Hoffmannová (10. kyu) F-16 4. místo

Formy:

Rostislav Buříval (2. kyu) F Set 7. místo
Rostislav Buříval (2. kyu) F°5 7. místo
Alena Bajerová (3. kyu) F°4 1. místo
Jiří Krutta (5. kyu) F°3 1. místo
Andrea Haislerová (10. kyu) F°1 24. místo
Patricie Hoffmannová (10. kyu) F°1 26. místo
David Holouš (10. kyu) F°1 29. místo
Kateřina Joklíková (10. kyu) F°1 23. místo
Veronika Vaňková (10. kyu) F°1 16. místo

Třetí víkend se cvičil už program pro oranžové pasy a vyšší. Ale přesto se ho účastnily i nižší pásy. Náš oddíl o tomto víkendu reprezentovali Jiří Krutta (5. kyu), Kateřina Joklíková (10. kyu) a Veronika Vaňková (10. kyu). Ačkoliv tady nebyl pro ně program obě naše děvčata dostala 2. žlutý pás (9. kyu).

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů :-)

zpět nahoru


Úvodní škola 2005

(20. - 21. 5. 2005 Chotěboř)

Jednou za půl roku se u nás v republice koná úvodní škola. Tato škola je speciálně určena pro nováčky a trvá jeden víkend. Jsou jim zde poskytnuty veškeré informace o historii našeho karate, o způsobu trénování, posilování, dále se zde naučí na jakém principu všechny údery a kopy pracují, naučí se zde základy jak ovládat koordinaci svého těla a mnoho dalších užitečných věcí.

Tato škola ale nejen naučí všechny nováčky základům karate, ale účast na tomto semináři opravňuje nováčky také účastnit se dalších seminářů a turnajů.

Letošní jarní úvodní škola se konala v Chotěboři. Členové našeho oddílu si na cestě užili horké chvilky (chcíplo jim auto a museli pokračovat vlakem), ale vše s přehledem zvládli a dokázali se perfektně zapojit do dění na semináři.

Seminář vedl mistr s nejvyšším pásem v České republice a to mistr Miroslav Zezulka (IV. Dan). Pomáhali mu i další mistři. Byli to Radovan Andrle (I. Dan), Pavel Sokol (I. Dan), Pavel Stránský (II. Dan).

Seminář se velmi dobře podařil a všichni zúčastnění nováčci obdrželi od mistra první žlutý pás (10. kyu).

Naše výprava:

Alena Bajerová (3. kyu)
Petr Buňka (12. kyu)
Ladislav Daříček (12. kyu)

Oba naši nováčci získali 10. kyu a my jim srdečně blahopřejeme :-)

A to je naše výprava:

Uvodka_jaro_2005

zpět nahoru


Letní škola 2005

2. - 9. 7. 2005 Letovice

Jako každý rok i letos se ve dnech 2. – 9. července se v Letovicích uskutečnil mezinárodní seminář karate. Účastnili se ho oddíly karatistů z České republiky a ze Slovinska. Náš oddíl tam měl také své početné zastoupení.

Naše výprava:

Rostislav Buříval (2. kyu)
Alena Bajerová (3. kyu)
Jiří Krutta (5. kyu)
Pavel Janouch (8. kyu)
Ladislav Daříček (10. kyu)

Významným hostem a zároveň vedoucím celého semináře byl prof. Dr. Rudolf Jakhel (VIII. Dan). Poskytl všem zúčastněným cenné informace nejen, jak správně technicky dělat kombinace, ale také jak správně trénovat, učit, bojovat.

Kromě něj zde však byli i jeho žáci, kteří už dosáhli mistrovských stupňu a dále hnědé pasy, které čekají až tento mistrovský stupeň dosáhnou. Za Českou republiku zde byli: mistr Miroslav Zezulka (IV. Dan), Pavel Stránský (II. Dan), Petr Marhold (I. Dan), Iva Nevludová (I. Dan) a ze Slovinska na turnaj přijel mistr Žiga Jakhel (II. Dan). Kromě nich zde bylo spoustu hnědých pasů, kteří pomáhali mistrovi s názornými ukázkami.

Každý den byli 3 cvičební jednotky. Každá trvala 2 hodiny. Ráno se začínalo s tréninkem již v 6:30. Cvičilo se venku na parkovišti, kam byl povinný běh na zahřátí. Následovala samostatná rozcvička a pak se cvičili formy. Tento trénink sloužil také k procvičení některých kombinací a krytů. Pak následoval běh. Běželo se mezi domy. Aktivní jedinci zvládali i 4 kolečka.

Druhý trénink začínal v 10:30 a končil v 12:30. Zde se cvičilo už v kimonech a učili se zde jednotlivé kombinace. Stejně tak na odpoledním tréninku, který byl od 16:30 do 18:30.

Mezi jednotlivými tréninky byl dostatek času na odpočinek, prohlídku města a na další aktivity.

V úterý večer se konalo sezení s mistrem, kde se řešili různé problémy ohledně trénování na trénincích v jednotlivých oddílech, různé zajímavosti z mezinárodních turnajů atd.

Součástí každé Letní školy je veselý večer. A nechyběl ani tentokrát. Pořádal se ve středu večer a všichni včetně přítomných mistrů se výborně bavili. Jako na každém semináři ani zde nechyběl turnaj. V pátek odpoledne proběhly formy a celou sobotu pak byly boje a sparing.

Naše výprava:

Forma:

Rostislav Buříval (2. kyu) F°5 9. místo
Alena Bajerová (3. kyu) F°4 1. místo
Jiří Krutta (5. kyu) F°3 1. místo
Pavel Janouch (8. kyu) F°2 9. místo
Ladislav Daříček (10. kyu) F°1 19. místo

Boje:
Jiří Krutta (5. kyu) MG 3. místo

A samozřejmě se zde také páskovalo. Od nás získal Pavel Janouch 7. kyu a Ladislav Daříček 9. kyu.

Všem GRATULUJEME a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů :-)

zpět nahoru


Podzimní škola 2005

15. – 16. 10., 22. – 23. 10., 29. – 30. 10. 2005 Šumperk

Celá letošní Podzimní škola se konala na III. Základní škole v Šumperku. Vedoucím tohoto semináře byl již tradičně mistr Miroslav Zezulka IV. Dan. Společně s ostatními mistry předávali své znalosti svým žákům, kteří se tohoto semináře zúčastnili. Z mistrů zde byli přítomni Pavel Sokol (I. Dan), Petr Marhold (I. Dan), Roman Zatloukal (I. Dan). Náš oddíl zde měl také své zástupce. Byli to:

Rostislav Buříval (2. kyu)
Alena Bajerová (3. kyu)
Jiří Krutta (4. kyu)
Ladislav Daříček (9. kyu)

První víkend se cvičil jako již tradičně program A a 10, který byl věnován základním technikám určených především pro žluté pasy. Vysoké pasy (od zelených výše) měli speciální program zaměřený především na to jak správně učit, vést oddíl, jak správně komunikovat a další velmi zajímavé věci.

Druhý víkend se cvičil program 9, který byl taktéž určen především pro žluté pasy. Hlavní částí ale tohoto víkendu byl turnaj skládající se ze dvou částí: formy a boje (resp. Sparing). Zde jsme vybojovali mnoho skvělých míst.

Formy:

Quinta Rostislav Buříval (2. kyu) 4. místo
Quarta Alena Bajerová (3. kyu) 1. místo
Quarta Jiří Krutta (4. kyu) 5. místo

Boje:

MA Rostislav Buříval (2. kyu) 5. místo
FA Alena Bajerová (3. kyu) 3. místo

Na třetím víkendu se cvičil program 8 a 7 určený všem oranžovým pasům. Zahrnoval všechny kombinace až po 12ku. Některým se dařilo lépe, některým hůře. O tomto víkendu si také některé modré pasy zkusili učit různé cviky a nevedlo se jim špatně. Na závěr celého semináře se rozdávali zkoušky na vyšší pás. Z našeho oddílu tentokrát nikdo neodpáskoval, ale hodně přítomných oranžových pasů se 7. stupněm dostalo 6. stupeň (první zelený pás) a proto už se na dalším semináři mohou těšit na sportovní boj.

VŠEM GRATULUJEME :-)

zpět nahoru


Moravia Cup 2005

Brno (3. – 4. 12. 2004)

Do jihomoravské metropole Brna se ve dnech 3. – 4. prosince přestěhoval závěr sezóny MSKA karate v podobě Moravia Cupu, největšího a zároveň posledního turnaje v roce. Soutěžilo se zde o cenné diplomy a od zeleného pásu výše také o poháry.

Na celý turnaj bedlivě dohlížel mistr Miroslav Zezulka IV. Dan. Spolu s ostatními přítomnými mistry se staral o hladký průběh této události.

Turnaj začal v sobotu soutěží forem. V této části soutěže jsem získali první umístění. Ve formě Quartě se Alena Bajerová (3. kyu) umístila na 2. místě oceněném pohárem. V téže formě Jiří Krutta (4. kyu) obsadil 4. místo. Po skončení forem následovaly dlouho očekávané boje. Jako první byly boje vysokých pasů, tj. sportovní boj. Bohužel se našim zástupcům nepodařilo obsadit medailové pozice. Po sportovním boji následovaly boje pasů nižších, tzv. sparing. V této soutěži byl pro tým želízkem v ohni Pavel Janouch (7. kyu), který díky svému nasazení nakonec v tvrdé konkurenci vybojoval 4. místo.

Nedílnou součástí Moravia Cupu bylo také vyhlášení nejlepších bojovníků za celý rok, tzv. Top Ten. Ani v tomto naši bojovníci nezklamali. Alena Bajerová si odnesla celkové 1. místo za formy, 6. místo za boje a v absolutním pořadí se umístila na 2. místě. Jiří Krutta ve formách obsadil 3. místo a v bojích 8. místo. V celkovém hodnocení skončil na 3. místě. Oddíl Zábřeh se díky svým úspěchům umístil v celkovém pořadí na 3. místě.

Nyní se budeme připravovat na další rok, kdy se pokusíme navázat na letošní úspěchy.

zpět nahoru

© 2009-2014 • Alena Bajerová• Všechna práva vyhrazena