zpět

ČLÁNKY ZA ROK 2008

DALŠÍ ČLÁNKY


Zimní škola 2008

ábřeh 19. - 20. 1., 26. – 27. 1. 2008

Video ze semináře karate - pomalé připojení
Video ze semináře karate - rychlé připojení

O víkendu se v Zábřeze uskutečnil seminář, završený turnajem ve sportovním karate

Mateřský klub sportovního karate, působící pod DDM Zábřeh, uspořádal seminář v tomto bojovém sportu. Součástí tohoto semináře je i turnaj, který se uskutečnil v sobotu 27. ledna v tělocvičně IV. ZŠ Severovýchod. Účastníci soutěžili hned v několika kategoriích. Tou první je kategorie Forma (technická část) a zápas, což je bojová část. Zejména tady si zábřežští bojovníci mohli vyzkoušet to, co se naučili při tréninku v praxi. Zápasy v karate mají jasná pravidla tak, aby se co nejvíce blížila realitě a přitom nedocházelo ke zbytečným zraněním. Všichni bojovníci jsou proto rozděleni například podle výkonnostních tříd, věku nebo pohlaví. Vítězem se stává bojovník, který nasbíral za zápas vyšší počet bodů a ten pak postupuje do dalšího kola.

Završením všeho bylo rozdělení medailových pozic, což pro mnohé znamenalo získání vyššího technického stupně, neboli dalšího pásku v řadě. Tak se stalo i v případě Zábřežáků, kteří získali 3 medailová místa. A třem členům pořádajícího oddílu se navíc podařilo získat nový pásek.

Výsledky turnaje:

Formy:

F1°
11.stupně: David Kochwasser 1. místo
Martin Kochwasser 7. místo
10.stupně: Roman Hýbl 2. místo
Martin Rašner 5. místo
Michal Průša 10. místo
9.stupně: Dominik Zvelebil 4. místo
Lukáš Schnábl 13. místo

Do finále Formy Primy se ze zabřežských karatistů dostal David Kochwasser. Skončil na 3. místě z celkem 54 závodníků.

F5° Rostislav Buříval (2. kyu) 2. místo
Alena Bajerová (1. kyu) 6. místo

Boje

Sportovní boj:

FA Alena Bajerová (1. kyu) 1. místo

zpět nahoru


Jarní škola 2008

Praha 1. - 2. 3., 8. – 9. 3. 2008

A je tu opět jaro, i když to tak zatím nevypada :-) a s ním i další seminář MSK karate. Tentokrát se konal v hlavním městě, Praze. Zavítali sem karatisté ze všech koutů České republiky, aby se naučili něco nového, popřípadě se zdokonalili v tom, co zatím umí. To vše pod vedením mistra Miroslava Zezulky, IV. Dan a ostatních mistrů.

První víkend se nacvičovali různé techniky. Druhý se pak již konal očekávaný turnaj. Zde si mohli všichni zúčastnění vyzkoušet teorii v praxi. Jako již tradičně se začínalo formami. Ty se cvičily již v sobotu odpoledne. Nejdříve byly formy vysokých pasů a postupně se následovaly formy nižší.

A jak jsme dopadli v této části turnaje?

Formu Quintu vyhrála Alena Bajerová (1. kyu). Ve formě Primě se Jaroslav Fričer (9. kyu) umístil mezi 9. stupni na 3. místě. Roman Hýbl (9. kyu) se ve formě Primě umístil na stříbrné příčce a postoupil do finále formy Primy, kde nakonec vybojoval 4. pozici.

Po formách následovaly boje. V těch jsme také měli několik umístění. Ve sportovním boji žen absolutních (FA) Alena Bajerová vybojovala 4. místo. Stejné místo, ale v bojích mužů žlutých (MY), vybojoval Jaroslav Fričer.

Zábřežský oddíl díky svým úspěchům skončil v celkovém pořadí na 7. místě.

Na semináři se také udělovali vyšší technické stupně. Ze zábřežského oddílu získal vyšší stupeň Jaroslav Fričer, nyní již 8. kyu.

A tady přehled našich úspěchů:

Formy:

F5° Alena Bajerová (1. kyu) 1. místo
F1° Roman Hýbl (9. kyu) 2. místo
Jaroslav Fričer (9. kyu) 3. místo
F1° - finale Roman Hýbl (9. kyu) 4. místo

Boje:

FA Alena Bajerová (1. kyu) 4. místo
MY Jaroslav Fričer (9. kyu) 4. místo

zpět nahoru


Easter seminář 2008

Praha 24. - 29. 3. 2008

Po několika letech se opět v hlavním městě České republiky, Praze, konal mezinárodní Velikonoční seminář. Byl určený jen pro vybrané pasy, které se přímo pod vedením mistra prof. Rudolfa Jakhela, IX. Dan naučili nové bojové variace a taktiky, které by mohli uplatnit na soutěžích i v reálném životě.

Trénovaly se jednak kombinace pro vytlačení soupeře z bojiště, ale také podmety a shozy.

Vrcholem celého semináře byl turnaj, který se jako tradičně skládal ze dvou částí.

První z nich byla soutěž ve formách. Formu Set vyhrála s přehledem Alena Bajerová (1. kyu) ze zábřežského oddílu. Jiří Krutta (3. kyu), přestože měl dlouhou pauzu kvůli vážnému zranění kolene, se nenechal zastrašit soupeři a taktéž vyhrál formu Quartu.

Druhou částí byly boje. Zde zábřežský oddíl také zabodoval. Jiří Krutta se ve své kategorii MB umístil na 3. místě.

Semináře vedené mistrem prof. Rudolfem Jakhelem, IX. Dan jsou jedinou příležitostí, kde mohou modré a vyšší pasy získat vyšší technické stupně. Ze zábřežského oddílu si Jiří Krutta zaslouženě odvezl 2. kyu a stal se tak kandidátem na mistrovský stupeň.

Přehled našich úspěchů:

Formy:

F6° Alena Bajerová (1. kyu) 1. místo
F4° Jiří Krutta (3. kyu) 1. místo

Boje:

MB Jiří Krutta (3. kyu) 3. místo

Easter seminář 2008 Easter seminář 2008 Easter seminář 2008
Mistr Jakhel předavá
Aleně Bajerové diplom
Alena Bajerová a Jiří Krutta Mistr Jakhel předavá
Jiřímu Kruttovi diplom

zpět nahoru


Úvodní škola 2008

Chotěboř 17. a 18.5. 2008

Dne 17. a 18.5 se v Chotěboři konal úvodní seminář pro nováčky. Ze zábřežského oddílu na něj jeli Dominik Ošťádal, Filip Papoušek, Jakub Prokop a trenér Jiří Krutta. Tento seminář byl zaměřen na osvojení základních technik moderního sportovního karate a pro nováčky je to první možnost získat vyšší technický stupeň. Ze zábřežského oddílu se to podařilo všem.

Úvodní škola 2008
Z leva: mistr Miroslav Zezulka, IV. Dan, mistr Pavel Sokol, II. Dan,
Filip Papoušek, Dominik Ošťádal, Jakub Prokop, Jiří Krutta

zpět nahoru


Letní škola 2008

Letovice 29. 6. - 5. 7. 2008

Uběhl další školní rok a jsou tu opět prázdniny a s ním i mezinárodní seminář karate Letní škola. Jako tradičně se konala v Letovicích. Zúčastnilo se jej na 150 karatistů z celé České republiky a dále zde byli hosté ze Slovinska, Německa a Itálie. Pod vedením mistra Prof. Dr. Rudolfa Jakhela, IX. Dan měli možnost získat nové cenné informace, které mohou využít ve sportovním boji i mimo něj.

Cvičilo se celý týden. Součástí semináře byl turnaj, kde si mohli karatisté vyzkoušet nabité vědomosti v praxi a to hned dvakrát. První část turnaje se konala ve středu, která byla ve znamení forem nižších pasů, ve kterých si mohli poměřit své síly v technice. Dominik Zvelebil (9. kyu) vyhrál formu Primu mezi 9. stupni a zajistil si tak postup do finále, které taktéž vyhrál. Ze třetího místa mezi 9. stupni také postoupil do finále Roman Hýbl (9. kyu), kde skončil taktéž na bronzové příčce. Další úspěch však na sebe nenechal čekat. Jaroslav Fričer (8. kyu) obsadil stříbrné místo ve formě Sekundě.

Tento den se však nesoutěžilo jenom ve formách, ale už proběhla také první část bojů, konkrétně sparing. V kategorii M-16 v boji o 3. místo se sešli naši mladší bojovníci Dominik Zvelebil a Lukáš Schnabl, ze kterého po vyčerpávajícím zápase nakonec vyšel jako vítěz Dominik a Lukášovi tak zbyla bramborová medajle.

V sobotu, kdy se konala další část turnaje, probíhaly formy vysokých pasů a sportovní boj. Alena Bajerová (1. kyu) vyhrála s velkým náskokem formu Set. Na 5. místě v téže formě mezi 2. stupni pak skončil Jiří Krutta (2. kyu) a celkově se umístil na 10. místě. V bojích se Aleně Bajerové příliš nevedlo, přesto nakonec skončila v kategorii FA na 4. místě. Jiří Krutta kvůli předchozímu zranění do bojů tentokrát nenastoupil.

Tento seminář je jedinečný tím, že jako na jediném semináři v roce zde mohou dostat vyšší pás všichni (krom kandidátů na mistrovský pás). Z rukou mistra Prof. Dr. Rudolfa Jakhela, IX. Dan obdržel vyšší technický stupeň Dominik Zvelebil, který je tak již držitelem 8. kyu a Jaroslav Fričer obdržel 7. kyu.

Formy:
F6° Alena Bajerová (1. kyu) 1. místo
Jiří Krutta (2. kyu) 10. místo
F2° Jaroslav Fričer (8. kyu) 2. místo
F1° Dominik Zvelebil (9. kyu) 1. místo
Roman Hýbl (9. kyu) 3. místo
Lukáš Schnabl (9. kyu) 23. místo

Boje:

FA Alena Bajerová (1. kyu) 4. místo
MO Jaroslav Fričer (8. kyu) 2. místo (ve skupině)
M-16 Dominik Zvelebil (9. kyu) 3. místo
Lukáš Schnabl (9. kyu) 4. místo

zpět nahoru


Adria seminář 2008

Mali Lošinj 29. 9. - 5. 10. 2008

Poslední záříjový týden se v chorvatském přímořském městě Mali Lošinj uskutečnil mezinárodní seminář MSKA karate pod vedením mistra prof. Dr. Rudolfa Jakhela, IX. Dan. Účastnili se ho karatisté z České republiky, Slovinska a Německa.

Tento seminář je velmi zajímavý nejen díky prostředí, ve kterém se každoročně koná, ale také speciální náplní programu. Všichni účastníci se celý týden učili novým bojovým technikám a připravovali se tak na závěrečný turnaj. Každý den probíhaly tři tréninky. Ranní trénink začínal během a pokračoval na venkovním hřišti. Byl zaměřen na koordinaci a kondici. Dopolední trénink se karatisté učili zacházet se zbraněmi. Letošní seminář byl zaměřen na boj s nožem. Poslední odpolední trénink byl zaměřen na nácvik bojových situací a speciálních technik pro sportovní boj. Jeden trenink je pak také věnován nácviku přerážení kamenů.

V závěru semináře se konaly dva turnaje. Jeden interní, který byl určen pouze pro účastníky semináře a druhý externí, kterého se zúčastnili také hosté z Itálie a Francie.

Letošní seminář byl také zajímavý tím, že zde proběhla promoce nových mistrů. Z české republiky celkem 10 lidí odpromovalo na mistrovský 1. stupeň (I. Dan). Byli to: Pavel Halama, Oldřich Smítal, Jan Matoušek, Lubomír Macek, Petr Mareš, Milan Lorenc, Pavel Trunec, Jiří Trunec, Štěpán Příhoda a jako jediná nová mistryně Alena Bajerová. Druhý Dan obdržel mistr Radovan Andrle.

Zde jsou naši noví mistři:

Promoce 2008

zpět nahoru


Podzimní škola 2008

Zábřeh 18. - 19. 10, 25. - 26. 10. 2008

V měsíci říjnu se v Zábřehu konal poslední seminář MSKA karate v tomto roce – Zimní škola. Byl věnován výuce technik karate a pro starší členy se byla speciální část nácviku tzv. speciálek a taktických vychytávek. Kromě toho měli také účastníci semináře možnost vyzkoušet si své dovednosti práce s tyčí pod vedením mladých mistrů, nad kterými dohlížel mistr Miroslav Zezulka, IV. Dan.

Kromě cvičení se druhý víkend semináře konal také turnaj. Jako první byla soutěž ve formách, ve kterých zábřežský oddíl získal několik pěkných umístění. Formu Set (F6°), ve které soutěžili pouze mistři, vyhrála čerstvá mistryně Alena Bajerová, I. Dan. Ve formě Quintě se Jiří Krutta (2. kyu) umístil na 4. místě a Rostislav Buříval (2. kyu) o 2 místa za ním. Další umístění zábřežský oddíl měl ve formě Sekundě, kde Jaroslav Fričer (7. kyu) vybojoval 4. místo. Ani našim nejmladším se ve formách nevedlo špatně. Ve formě Primě se do finále dostali hned dva zástupci ze zábřežského oddílu a to Roman Hýbl (9. kyu) a Michal Průša (10. kyu). Roman vybojoval nakonec krásné 4. místo a Michal 6. místo.

V bojích se tentokrát umístila pouze Alena Bajerová, která v ženách absolutních (FA) vybojovala bronzovou pozici. Bohužel se její body jako mistryni již nepočítají do oddílového hodnocení a tak na se na její místo přesunula závodnice, která původně skončila za ní.

Ovšem tím zábřežské úspěchy nekončí. Také zábřežský oddíl získal nový žlutý pás a to Zdeňka Homolu, který z rukou mistra Miroslava Zezulky, IV. Dan převzal při závěrečné ceremonii 10. kyu – první žlutý pás.

A zde již stručný přehled našich úspěchů:

Formy:

Set (F6°) Alena Bajerová, I. Dan 1. místo
Quinta (F5°) Jiří Krutta (2. kyu) 4. místo
Rostislav Buříval (2. kyu) 6. místo
Sekunda (F2°) Jaroslav Fričer (7. kyu) 4. místo
Prima (F1°) Roman Hýbl (9. kyu) 4. místo
Michal Průša (10. kyu) 6. místo
Filip Papoušek (11.kyu) 13. místo (ve skupině 11.kyu)
Lukáš Schnabl (9. kyu) 14. místo (ve skupině 9. kyu)
Jakub Prokop (11. kyu) 15. místo (ve skupině 11. kyu)

Boje:

FA Alena Bajerová, I. Dan 3. místo

zpět nahoru


Mistrovství MSKA 2008

Chotěboř 29. - 30. 11. 2008

Poslední listopadový víkend byl nabit bojovou atmosférou. Do Chotěboře se totiž sjeli karatisté z celé ČR, aby se zúčastnili Mistrovství ČR MSKA. Letos již po třetí také s mezinárodní účastí. Pozvání přijali hosté ze Slovinska a Itálie. Zábřežský oddíl reprezentovalo 5 závodníků.

Soutěžilo se jednak ve formách, což jsou sestavy cviků. Každá barva pásu má svoji formu, ve které soutěží. Po formách následovaly boje.

Karatisté ze Zábřehu si odvezli hned několik umístění. Ve formě Quintě si pohár za 2. místo odvezla Alena Bajerová (I. Dan). Dalším členem zábřežské výpravy, který vybojoval medailovou pozici byl Roman Hýbl (9. kyu), který si odvezl stříbrnou medaili za formu Primu. Ve formě Sekundě se pak Jaroslav Fričer (7. kyu) umístil na 5. místě.

Z leva: Lukáš Schnabl, Roman Hýbl, Alena Bajerová, Jiří Krutta, Jaroslav Fričer

V bojích se zábřežským karatistům také vedlo. Nejlépe se dařilo Aleně Bajerové, která v kategorii FA (ženy absolutní) obsadila 4. místo.

Přehled našich úspěchů:

Formy:

Quinta (F5°) Alena Bajerová, I. Dan 2. místo
Jiří Krutta (2. kyu) 10. místo
Sekunda (F2°) Jaroslav Fričer (7. kyu) 4. místo
Prima (F1°) Roman Hýbl (9. kyu) 2. místo
Lukáš Schnabl (9. kyu) 11. místo

Boje:

FA Alena Bajerová, I. Dan 4. místo

zpět nahoru


X-mas Cup Slovinsko 2008

Ljubljana 13. - 14. 12. 2008

Posledním oficiální akcí MSKA je Mistrovství MSKA-CZ. Přesto se na konci roku koná ještě jedna akce, za kterou se musí již ale trochu dále za hranice. Konkrétně do hlavního města Slovinská, Ljubljany. Každoročně se tu koná vánoční seminář s turnajem a to pod názvem X-mas Cup. Celý tento seminář vede mistr Prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan. Ne jinak tomu bylo letos. Do Slovinska se vypravila 7 členná skupina, aby se naučila něco nového a samozřejmě také, aby si poměřila své síly se svými slovinskými a italskými přáteli, kteří zde nesměli chybět. Z toho měření sil vyšel český tým velmi dobře. Posuďte sami:

Formy:
Quinta (F5°) Alena Bajerová, I. Dan 2. místo
Lucia Motlová (2. kyu) 3. místo
Pavla Šimková (1. kyu) 4. místo
Quarta (F4°) Libor Kalvach (4. kyu) 2. místo
David Mikeš (4. kyu) 3. místo
Tertia (F3°) Klára Eichlerová (6. kyu) 3. místo
Sekunda (F2°) Václav Doubravský (7. kyu) 1. místo

Boje:

MA David Mikeš (4. kyu) 1. místo
Libor Kalvach (4. kyu) 4. místo
FA Pavla Šimková (1. kyu) 1. místo
Lucia Motlová (2. kyu) 2. místo
Alena Bajerová, I. Dan 4. místo
MO+Y Václav Doubravský (7. kyu) 1. místo

Z leva: Palva Šimková, Lucia Motlová, Libor Kalvach, Václav Doubravský, David Mikeš, Klára Eichlerová, Alena Bajerová

Ale to nebylo vše. Mistr také pravidelně uděluje vyjímečně dobrým účastníkům a závodníkům vyšší technické stupně, a to na základě umístění v turnaji. A tak český tým, odjížděl domů také s výššími stupni, než s jakými přijel na tento seminář. Nový výšší pás obdržel Václav Doubravský z pardubického oddílu, který si odvážel domů 6. kyu.

No a co by to bylo za vánoční seminář bez vánočního večírku. Ten se konal nedaleko tělocvičny. Promítala se zde prezentace s úspěchy MSKA a také historické fotografie z dob založení MSKA. Panovala zde opravdu předvánoční atmosféra. A nechyběla ani večerní procházka po vánočně nazdobené Ljubljaně.

No a teď už krásné a veselé Vánoce a zábřežský oddíl se již těší na šťastný Nový rok 2009.

zpět nahoru

© 2009-2014 • Alena Bajerová• Všechna práva vyhrazena