zpět

ČLÁNKY ZA ROK 2009


Zimní škola 2009

24. – 25. 1. a 31. 1. – 1. 2. 2009 Praha

ZS09
Z leva: Jakub Prokop, mistryně Alena Bajerová, Lukáš Schnabl
A je tu nový rok a s ním opět nové semináře MSKA karate. Letošní vůbec první seminář se konal v našem hlavním městě, Praze. Mohli se jej zúčastnit všichni, bez rozdílů pásů. Především však byl určen žlutým, oranžovým a zeleným pásům, kteří se zde naučili něco nového nebo si zopakovali a zdokonalili již to, co uměli.

Celý seminář vedl a své zkušenosti předával mistr Miroslav Zezulka, IV. Dan ve spolupráci s ostatními mistry. První víkend se mladí karatisté učili technické a taktické vychytávky, použitelné jednak v boji, ale i v reálném životě na ulici. Druhý víkend si je už mohli vyzkoušet naostro na turnaji.

Turnaj se, jako již tradičně, skládal ze dvou částí. V sobotu proběhla soutěž ve formách, kde se všem zábřežským zástupcům dařilo. Formu Set vyhrála mistryně Alena Bajerová, I. Dan. Ve formě Primě v kategorii 9. kyu, se Lukáš Schnabl umístil na 5. místě a Jakub Prokop v kategorii 11. kyu také na 5. místě. V bojích se Alena Bajerová umístila na 4. místě.

Kromě toho proběhli také exhibiční boje mistrů Macka a Příhody (oba I. Dan), do kterých se jako vyzyvatelé přihlásili i ženy a to zábřežská mistryně Bajerová a Lucia Motlová (2. kyu) z pražského oddílu. I když obě dívky bojovaly s plným nasazením a byly tak kvalitními soupeřkami, přesto to na oba mistry nestačilo. Byla to však pro obě strany výborná zkušenost.

Na samotný závěr celého semináře se rozdávali vyšší technické stupně. Za svůj kvalitní výkon na semináři obdržel Lukáš Schnabl 8. kyu (první oranžový pás) a Jakub Prokop 10. kyu (první žlutý pás).

A naše výsledky:

Formy:

F6° Alena Bajerová, I. Dan 1. místo
F1° 9. stupně Lukáš Schnabl 7. místo
11.stupně Jakub Prokop 5. místo

Na závěr celého semináře čekalo některé účastníky velké překvapení. Když v roce 2007 vyhrál český tým MSKA Světový pohár klubů v italském Caorle, odvezl si domů krásný pohár za toto 1. místo. Jelikož však v týmu bylo více lidí, ale pouze jeden pohár, rozhodlo se vedení MSKA, udělat kopie tohoto poháru všem, kteří byli v tomto týmu. Tyto poháry pak byli slavnostně předány právě zde na Jarní škole.

A zde už vidíte vítězný tým z roku 2007:

ZS09 Horní řada zleva: mistr Miroslav Zezulka (IV. Dan), mistr Radovan Andrle (II. Dan), mistr Lubomír Macek (I. Dan), mistr Štěpán Příhoda (I. Dan), mistr Pavel Halama (I. Dan), mistr Milan Lorenc (I. Dan), mistr Jan Matoušek (I. Dan), mistr Jiří Trunec (I. Dan)
Dolní řada zleva: Pavla Šimková (1. kyu), mistryně Alena Bajerová (I. Dan), Nikola Tobiášová (1. kyu)

zpět nahoru


Jarní škola 2009

7. – 8.3. a 15. – 16.3. 2009 Zábřeh

Ve dvou březnových víkendech se v Zábřehu konal již v pořadí druhý seminář MSKA karate – jarní škola.

O prvním víkendu měli vysoké pasy jako odměnu za celoroční práci program s krátkou tyčí vedený mistrem Ju-jitsu Ladislavem Petrášem, VII. Dan. Přínosné cvičení bylo doplněno prvky sebeobrany a dechovým cviky na závěr. Kromě toho však pilovali také své vlastní techniky, aby mohli získat vyšší pás.

Druhý víkend byl nabit bojovou atmosférou, konal se totiž turnaj. V sobotu proběhla soutěž ve formách. V této soutěži se nejlépe ze zábřežského oddílu umístila mistryně Alena Bajerová (I. Dan), která vyhrála formu Set. Jirka Krutta (2. kyu) pak obsadil 6. místo ve formě Quintě. Ani v dalších formách se našemu oddílu nevedlo špatně. Ladislav Daříček (6. kyu) se ve formě Tertii umístil na 9. místě. Stříbrnou pozici ve formě Sekundě obsadil Jaroslav Fričer (7. kyu). V téže formě se Lukáš Schnabl (8. kyu) umístil na 17. místě v kategorii 8. kyu. Ve formě Primě pak zazářil Michal Průša (10. kyu), který se dostal do finále, kde se umístil na 9. místě. Jakub Prokop (10. kyu) pak obsadil 17. místo v kategorii 10. kyu.

V neděli pak následovala soutěž v bojích, kde se našemu oddílu vedlo velmi dobře. V kategorii FA Alena Bajerová vybojovala 2. místo, ale bohužel se její body, jako mistryni, již nepočítají do ligového hodnocení, na její místo se přesunula další závodnice. V kategorii MG vybojoval 3. místo Ladislav Daříček a z kategorie MO si stříbrnou medajly odnesl Jaroslav Fričer.

Na závěr celého semináře pak mistr Miroslav Zezulka (IV. Dan) uděloval vyšší technické stupně. Z našeho oddílu získal Ladislav Daříček 5. kyu, Jaroslav Fričer 6. kyu a Michal Průša 9. kyu.

Naše výsledky:

Formy:

F6° Alena Bajerová, I. Dan 1. místo
F5° Jiří Krutta (2. kyu) 6. místo
F3° Ladislav Daříček (6. kyu) 9. místo
F2° Jaroslav Fričer (7.kyu) 2. místo
Lukáš Schnabl (8. kyu) 17. místo
F1° Michal Průša (10. kyu) 9. místo
Jakub Prokop (10. kyu) 17. místo (10. kyu)

Boje:

FA Alena Bajerová 2. místo
MG Ladislav Daříček 3. místo
MO Jaroslav Fričer 2. místo

zpět nahoru


Velikonoční seminář 2009

13. - 18.4. 2009 Praha

Easter09
Ve dnech 13.4. – 18.4.2009 uspořádal pražský oddíl školy Moderního sportovního karate (MSK) velké setkání karatistů MSK z celé Evropy. Proběhl zde týdenní mezinárodní Velikonoční seminář 2009 s turnajem (tzv. „Easter Cup 2009“) pod vedením zakladatele školy MSK a držitele IX. Danu Prof. Dr. Rudolfa Jakhela.

Tento seminář byl stejně jako v minulých letech určen výhradně pokročilejším karatistům, čili nositelům zeleného a vyššího pásu. Zúčastnili se jí tedy nejlepší karatisté školy MSK z celé Evropy a samozřejmě nechyběli ani ostatní zástupci Moderního sportovního karate ČR. Zábřežský oddíl MSK reprezentoval Rostislav Buříval (1. kyu).

Díky pokročilosti účastníků mohl být tento seminář zaměřen hlavně na optimalizaci průběhu (tj. urychlení) technik karate a na podmety, které poslouží k finálnímu zneškodnění soupeře. Samotný trénink byl nejen velmi zajímavý, ale také dle očekávání fyzicky náročný, jelikož jsme každý den trénovali kolem 5 hodin. Nejdříve jsme procvičovali kombinace s „imaginárním soupeřem“ a následně jsme je použili v praxi s různými partnery, na speciálních žíněnkách tatami. Síly jsme si změřili v turnaji „Easter Cup 2009“, který završil toto týdenní sportovní soustředění.

Na závěr nutno dodat, že seminář byl přínosem pro všechny zúčastněné nejen ze sportovní stránky, ale i ze společenského hlediska. Znovu jsme se shledali s kolegy karatisty z jiných evropských zemí a navázali jsme i nová přátelství. Všichni se velmi dobře bavili, navzdory tomu, že se komunikovalo i v několika jazycích. V neposledním řadě jsme snad také znovu přispěli k zviditelnění Prahy v Evropě.

Přestože zábřežský oddíl reprezentoval pouze jediný zástupce Rostislav Buříval, dokázal mezi tak velkou konkurencí vybojovat cenná umístění. Ve formách, ve kterých se soutěží jako první, se ve formě Set umístil na 3. místě. Stejné umístění získal také ve formě Quintě. V bojích v kategorii muži hnědí vybojoval taktéž bronzovou pozici.

A tu již fotka všech účastníků semináře:

Easter09

zpět nahoru


Úvodní škola 2009

16. - 17.5. 2009 Chotěboř

O víkendu 16.-17.5. 2009 se v Chotěboři uskutečnila jarní Úvodní škola Moderního sportovního karate (MSK) pod vedením našeho nejvyššího mistra Miroslava Zezulky, IV. Dan. Úvodní škola se koná jednou za půl roku a noví členové se zde naučí a zopakují nejen základní údery a kopy, ale také dozvědí se také informace o historii karate a lidech, kteří v karate dosáhli úspěchu a spoustu dalšího. Účast na tomto semináři pak opravňuje všechny nové členy k účasti na dalších seminářích.

Ze zábřežského oddílu se vypravila 7členná skupina pod vedením trenéra Ladislava Daříčka (5. kyu).

Seminář byl tradičně zakončen oceňováním sportovců, kteří splnili podmínky pro náležitý technický stupeň, a jelikož je určena převážně pro nováčky, byly zde rozdány druhé bílé a žluté pásy. Naši noví členové, Tomáš Janhuba, Adam Stolarika a Lukáš Komárek, si vedli na svém prvním semináři dobře a získali 11. stupeň. Tudíž již mají právo a povinnost nosit bílý pás. O něco lépe se vedlo jejich kamarádům z oddílu Elišce Krobotové, Ondřejovi Šanovcovi a Dominiku Benkovi, kteří získali 10. stupeň a budou teď nosit žlutý pás.

A tady jsou již naši noví členové i se svými diplomy za úspěšně vykonanou zkoušku na vyšší technický stupeň:

Uvodka09 Vrchní řada z leva: Lukáš Komárek, Adam Stolarik, Tomáš Janhuba, Eliška Krobotová
Spodní řada z leva: Ondřej Šanovec, Dominik Benk

zpět nahoru


Letní škola 2009

28.6. - 4.7. 2009 Letovice

Již několikátý rok v Letovicích proběhl mezinárodní seminář karate Letní škola. Zúčastnilo se jej na 130 karatistů z celé České republiky a dále zde byli hosté ze Slovinska, Německa a Itálie. Pod vedením mistra Prof. Dr. Rudolfa Jakhela, IX. Dan měli možnost získat nové cenné informace, které mohou využít ve sportovním boji i mimo něj. Cvičilo se celý týden.

Jako každým rokem byl součástí semináře turnaj, kde si mohli karatisté vyzkoušet nabité vědomosti v praxi a to hned dvakrát. První část turnaje se konala ve středu a byla ve znamení forem nižších pasů, ve kterých si mohli poměřit své síly v technice. Tento den se však nesoutěžilo jenom ve formách, ale už proběhla také první část bojů, konkrétně sparing.

V této části turnaje jsme zabodovali hned v několika kategoriích. Ve formě Primě, kde za náš oddíl soutěžili hned dva mladí karatisté, Adam Stolarik a Filip Papoušek (oba 11. kyu), nám těsně utekl postup do finále a možnost bojovat tak o přední tři místa. Naopak ve formě Set se vedlo dobře Aleně Bajerové, I. Dan, která tuto formu vyhrála. V sobotu pak probíhala další část turnaje, tentokrát již jen sportovní boj. Zde Alena Bajerová vybojovala čtvrté místo v kategorii FA. Ostatním zábřežským karatistům postup do finále utekl jen těsně.

Na semináři se také tradičně udělovaly vyšší technické stupně. Ze zábřežského oddílu obdrželi vyšší technický stupeň z rukou Prof. Rudolfa Jakhela, IX. Dan Adam Stolarik a Filip Papoušek - oba 10. stupeň.

zpět nahoru


Finská stezka aneb Emeskáčova záchranná akce

22. - 23.8.2009 Krmelín

Finská stezka aneb Emeskáčova záchranná akce "Zachraňte sponzora - Klan proradných Klašáků nám unesl důležitého sponzora. Máte 3 hodiny na jeho záchranu… Neztrácejte ani minutu. Čas běží." Tak takový titulek nás lákal z plakátu na akci, která nemá v historii MSKA obdoby.

V pátek 21. srpna večer jsme se sjeli do Krmelína, abychom zde zažili něco, co se jen tak v životě ještě nezažije. Přivítal nás mistr Miroslav Zezulka, který byl hlavním organizátorem této netradiční akce společně s krmelínským a ostravským oddílem a dalšími dobrovolníky. Poté následovala krátká porada, kde nám mistr pověděl, co nás další den čeká, a pravidla závodu. A nejen to, neúmyslně také některé lehce vystrašil, když se škodolibě zeptal, zda se někdo nebojí velkých domácích zvířat, jako jsou třeba krávy. Pak už nás nechal vzrušeným debatám, jaké to asi bude.

Druhý den ráno, téměř ještě za tmy, vyrazila skupinka pomocníků na svá stanoviště, aby nachystali potřebné rekvizity pro závod. O půl desáté pak vyrážela první závodnice na trať vybavená mapkou s tajenkou a tužkou. Plná elánu vyběhla ze startu. Hned na prvním zastávce se však ukázalo, že zachránit sponzora nebude jenom tak. Vyšplhat na strom, údery a kopy přesunout zavěšený boxovací pytel od jednoho stromu ke druhému a podplazit se pod nataženými provázky mezi keři, maliním v lesní hrabance, byl jen začátek. Na každém stanovišti byla také skryta indicie, která nás měla dovézt k typu místa, kde byl ukryt sponzor, a písmeno do tajenky, která skrývala název místa s uneseným sponzorem. Hledání nebylo vůbec snadné. Na dalším stanovišti jsme si zahráli na Tarzany, když jsme se měli zhoupnout na laně přes potok tam a zpátky a překonat chůzí vratké klády, to vše završené broděním potokem, kde voda sahala místy i nad pás. Na dalších stanovištích čekal např. slalom na čtyřkolkách, jízda na koni, vrhání nožů, průchod po slepu bludištěm aj. Asi nejtěžší úkol ale čekal až téměř v závěru této záchranné akce. Když jsme se blížili k tomuto místu, už zdálky bylo slyšet výstřely. Pak se před námi objevili muži v černé výstroji, podobné jako má zásahová jednotka. Vzápětí jsme ale pochopili, že nejme mezi policisty, ale mezi paintbolisty. Zde jsme si hned na začátku vyzkoušeli střelbu z pistole. Pak nás oblékli do vesty a přilby a měli jsme za úkol proběhnout mezi dvěma znepřátelenými skupinami, tak abychom dostali co nejméně zásahů. Nepovedlo se to nikomu, o čemž svědčila krásně modře zbarvená záda plná modřin. Po zdolání této části jsme odložili výstroj na paintball a oblékli si horolezecký sedák. Pomocí lana jsme měli vystoupat na střechu jednoho domu a pak slanit dolů do okna. Aby toho nebylo málo, měli jsme pak ještě vyšplhat pomocí lana na stožár. Tady už mnohým docházeli síly. Ale nikdo se nevzdal a vydal se vstříc poslednímu úkolu. Zde na nás čekal ultimátní zápasník Laďa Žák. Dostat se přes něj byla otázka důvtipu spíše než síly. Po překonání i tohoto posledního úkolu jsme již z posledních sil postupně dobíhali do cíle, kde už na nás čekal odpočinek a teplá sprcha.

Mezitím, co jsme pak v cíli všichni odpočívali, užívali si pomocníci některých atrakcí. Večer jsme pak všichni za odměnu absolvovali kurz masáží pana Zezulky staršího s praktickými ukázkami, které naše svaly velmi ocenily.

V neděli ráno jsme se pak všichni dozvěděli z úst mistra Zezulky výsledky naší záchranné akce a jméno místa, kde byl ukryt náš sponzor. A kde že byl ukryt? V hornickém muzeu Anselm pod Landekem. Tak znělo správné vyluštění tajenky. Bylo to zároveň místo, které jel vítěz za odměnu navštívit.

A kdo byl tím nejlepším hledačem a zároveň zachráncem sponzora? Možná pro někoho překvapení. Nebyl to zachránce, ale zachránkyně - Alča Bajerová. Společně s mistrem prošli celé muzeum včetně štol, expozic se záchrannou technikou, šaten horníků. Když to člověk viděl na vlastní oči, uvědomil si, že takové povolání nebylo nikdy jednoduché a ani dnes není.

Ovšem další dva zachránci také nepřišli zkrátka. Hned na druhém místě byla opět zachránkyně – Lucka Motlová a za ní v těsném závěsu byl zachránce Olda Milde, kteří za své zásluhy dostali sladkou odměnu.

Je nutné zdůraznit, že o výsledku nerozhodovala jenom rychlost projití trasou závodu, ale také co nejlepší splnění jednotlivých úkolů. Za každou chybku se totiž přičítaly trestné minuty.

Celá akce se všem líbila a užili jsme si při zdolávání jednotlivých různě těžkých úkolů spoustu legrace. Jeden úkol, na který však budeme asi všichni vzpomínat a který jsme museli zdolat, byl ten, ve kterém jsme museli překonat sami sebe, nevzdat se a vydržet až do úplného konce, což všichni zvládli na výbornou. Řídili jsme se, stejně jako horníci, heslem: „Překonej sám sebe a vydrž.“

Plánek a osobní karta každého závodníka:
FS09 FS09

zpět nahoru


Podzimní škola 2009

17. - 18.10. a 24. - 25.10. 2009 Praha

Podzimka09
Z leva: Ladislav Daříček,
Tomáš Janhuba, Roman Hýbl
Stejně jako jsou čtyři roční období v roce, probíhají také ročně čtyři hlavní semináře MSKA karate. Ten poslední v roce se konal v barevné podzimní Praze. Semináři propůjčila svou sokolovnu TJ Sokol Praha-Smíchov, kde se po dva víkendy mladí karatisté a karatistky učili základům karate. Jelikož účastníků semináře bylo hodně, byli rozděleni do skupin podle technické vyspělosti, kde se jim věnovali zkušení mistři a kandidáti na mistry. Na průběh celého semináře svým bystrým okem dohlížel mistr Miroslav Zezulka, IV. Dan. Účástníci semináře tak měli jedinečnou příležitost se naučit něco nového právě od tohoto mistra, který je zároveň koordinátorem MSKA pro Českou republiku.

První víkend se nesl ve víru učení se novým dovednostem i jejich prohlubování. Na druhém víkendu pak mohli účastníci vyzkoušet svoje nabité dovednosti v praxi při testovním turnaji. Jako první se na každém semináři soutěží ve formách. Ani na tomto semináři tomu nebylo jinak. Byli zde opravdu dobří karatisté, přesto se našemu oddílu podařilo dovézt do Zábřeha několik předních míst z této soutěže. Hned ve formě kontra Set (pozn. forma Set - všechny formy cvičené za sebou v zrcadlovém provedení) se mistryni Aleně Bajerové, I. Dan, podařilo vybojovat 1. místo. Na její úspěch navázali i ostatní z našeho oddílu. Laďa Daříček (5. kyu) vybojoval 6. místo ve formě Tertii. Formu Primu vyhrál Roman Hýbl (9. kyu). Posledním, který v této soutěži uspěl byl Tomáš Janhuba (11. kyu), který ve formě Primě vybojoval 1. místo v kategorii 11. kyu a celkově ve skupině 11. a 10. kyu skončil na 8. místě. Po této soutěži pak následovali sportovní boje a sparing. Nejlepším bojovníkem z našeho oddílu byl Laďa Daříček, který s přehledem vyhrál kategorii sportovního boje Muži zelení.

Na závěr každého semináře uděluje mistr vyšší technické stupně. Ani na tomto semináři tomu nebylo jinak. Z našeho oddílu odpáskoval jediný účastník. Tomáš Janhuba si za své výkony ve cvičení i soutěžích právem odnesl 10. kyu (první žlutý pás.).

zpět nahoru


Seminář Jiu-Jitsu 2009

21.-22.11.2009 Mírov

Mirov09
O víkendu 21. a 22. listopadu se v tělocvičně Mírovské věznice konal seminář Ju-Jitsu pořádaný Ju-Jitsu Sakura Olomouc ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR Mírov. Instruktori zde byli Soke Franz Strauß, 10. Dan WJJKO, Hanshi Karel Doležal, 8. Toan (Chan Shaolin Si Dju-Su Kung-Fu) a Shihan Ladislav Petráš, 7. Dan WJJKO.

V sobotu i v neděli byly vždy 2 cvičební bloky, jejichž obsahem byly techniky zaměřené na zvládnutí základních znalostí a dovedností sebeobrany a střetného boje, aplikace technik Ju-Jitsu a jejich zvládnutí pro služební zákroky příslušníků VS ČR a P ČR, transportní techniky. Použití donucovacích prostředků.

V sobotu odpoledne probíhali v rámci semináře také zkoušky na vyšší technické stupně. Sensei Pavel Valenta zde skládal zkoušku na mistrovský stupeň III. Dan WJJKO. Při této zkoušce jednak musel předvést obranné techniky proti útočníkovi beze zbraně, dále proti útočníkovi s nožem a tyčí, pak dvěma útočníkům s těmito zbraněmi a nazávěr byl neřízený boj proti třem útočníkům - jednoho beze zbraně, druhého s nožem a třetího s tyčí. Bylo to velmi působivé a motivující do dalšího tréninku.

Kromě zábřežské vedoucí Aleny Bajerové, I. Dan, se tohoto semináře zúčastnili také mistři z ostatních MSKA oddílů. Byl to mistr Petr Mareš, I. Dan, z Lanškrouna a mistr Radovan Andrle, II. Dan z Poličky. Všichni si odnesli spoustu cenných informací a inspirace na další trénovaní ve svých oddílech.

zpět nahoru


Mistrovství ČR 2009

28.-29.11.2009 Chotěboř

MM09 Z leva: mistr Miroslav Zezulka, IV. Dan - koordinátor MSKA pro ČR,
Roman Hýbl, Adam Stolarik, mistrině Alena Bajerová, I. Dan
Tak jako se přiblížil konec roku, je tu i konec letošní závodní sezóny oddílu MSKA karate Zábřeh. Posledním závodem, kterého se zábřežští karatisté zúčastnili, bylo Mistrovství MSKA ČR v Chotěboři, které se konalo poslední listopadový víkend. Sjeli se sem karatisté z celé České republiky, aby bojovali o cenné medajle a poháry.

Soutěžilo se ve dvou disciplínách a to ve formách, po kterých následoval kategorie bojů. Soutěž ve formách probíhala celou sobotu. Zde oddíl ze Zábřehu získal svůj první cenný kov, když formu Primu vyhrál Roman Hýbl, držitel 9. kyu. V téže formě soutěžil také další zábřežský karatista Adam Stolarik, nositel 10. Kyu, který vybojoval celkové 6. místo. Další pohár pro zábřežský oddíl z této soutěže získala jeho vedoucí Alena Bajerová, I. Dan, když ve formě Quintě obsadila stříbrnou pozici.

V neděli pak probíhali kategorie bojů, ve kterých zábřežský oddíl také zabodoval. Alena Bajerová pro oddíl vybojovala 4. místo v kategorii FA a odvezla tak do Zábřehu pomyslnou bramborovou medajli.

zpět nahoru


© 2009-2014 • Alena Bajerová• Všechna práva vyhrazena