KDO JSME?

Jsme oddíl Moderního sportovního karate. V našem karate nenajdete žádnou filosofii. Jsme zaměřeni na techniku, kterou můžete použít ve sportovním boji, ale také v sebeobraně na ulici.

MSKA v Zábřehu

Moderní sportovní karate bylo v České republice založeno 3. dubna 1992. Již ale v roce 1995 byl založen oddíl MSK v Zábřehu. Jeho zakladatelem byl František Pavlík. Ten se také zasloužil o založení oddílů v Šumperku a Mohelnici. Během jeho působení získal oddíl velkou slávu. Na jaře roku 1997 předal vedení oddílu Milanu Hrubému, který jako František Pavlík vychoval ze svých žáků výborné bojovníky a učitele. Jedním z nich je i Rostislav Buříval, který se stal v roce 2000 již v pořadí třetím vedoucím tohoto oddílu a vede jej dodnes. Vede své žáky k tomu aby byli nejen výbornými bojovníky, ale také aby své vědomosti, znalosti a zkušenosti dokázali předat svým následovníkům.

Oddíl původně začal trénovat tělocvičně 3. Základní školy v Zábřehu. Ale už o rok později se tréninky přesunuly do tělocvičny zábřežské Sokolovny. Ale ani zde se oddíl dlouho neohřál. V roce 1998 přesídlil do tělocvičny 2. Základní školy v Zábřehu. Posledni tělocvičnou, která poskytla své prostory, je tělocvična IV. Základní školy Severovýchod, kam se v roce 2005 oddíl přestěhoval, ve které se trénuje do současnosti. Od září roku 2008 převzala oddíl pod svá křídla mistryně Alena Bajerová, II.Dan. Od září roku 2009 trénuje oddíl v tělocvičně Domu dětí a mládeže Krasohled v Zábřehu.

Postupně od roku 2010 se začal objevovat zájem i od mladších dětí. Z toho důvodu se postupně vytvořila skupina mladších dětí, od 9 let. Od roku 2015 ale vzrostl zájem ještě od mladších dětí a počínaje zářím 2016 se otevřely celkem 3 skupiny: Karate přípravka (7 - 9 let), Karate I. (9 - 11 let) a Karate II. (11 a více let).
© 2009-2014 • Alena Bajerová• Všechna práva vyhrazena