HISTORIE MSKA V ČR

Po roce 1989 se v naší republice uskutečnilo několik cvičebních seminářů pod vedením šéf-instruktora Modern Sports Karate Associates - Luxemburg Prof. Dr. Rudolfa Jakhela. Ohlas těchto seminářů byl veliký a téměř okamžitý. Následně na to vzniklo několik samostatných oddílů. Postupem času, když vznikaly další oddíly Moderního sportovního karate (dále M.S.K.), vznikla potřeba nějakým způsobem koordinovat tréninky jednotlivých oddílů i samotných seminářů. Na podnět Mezinárodní asociace M.S.K.A.I. Luxemburg vznikla 3. dubna 1992 Asociace M.S.K. i pro Českou republiku. Jejím koordinátorem se stal Miroslav Zezulka (IV. Dan). Počátečním úkolem této asociace bylo koordinovat veškerou činnost M.S.K. v České republice. Postupem času se osamostatnila a funguje v úzké spolupráci s centrem M.S.K.A.I. Luxemburg.

V současné době M.S.K.A - CZ samostatně řídí veškerou činnost M.S.K. v České republice. Podle každoročně vydaného harmonogramu pořádá tuzemské i zahraniční výukové akce, soutěže a tréninková setkání s Prof. Dr. Rudolfem Jakhelem (VIII. Dan). Členové této organizace se úspěšně účastní Evropských pohárů karate, jezdí nabývat nové zkušenosti k trenérům reprezentace ČR, pravidelně se účastní výukových akcí apod.