KDO JSME?

Jsme oddíl Moderního sportovního karate. V našem karate nenajdete žádnou filosofii. Jsme zaměřeni na techniku, kterou můžete použít ve sportovním boji, ale také v sebeobraně na ulici.

MSKA v Zábřehu

Moderní sportovní karate bylo v České republice založeno 3. dubna 1992. Již ale v roce 1995 byl založen oddíl MSK v Zábřehu. Jeho zakladatelem byl František Pavlík. Ten se také zasloužil o založení oddílů v Šumperku a Mohelnici. Během jeho působení získal oddíl velkou slávu. Na jaře roku 1997 předal vedení oddílu Milanu Hrubému, který jako František Pavlík vychoval ze svých žáků výborné bojovníky a učitele. Jedním z nich je i Rostislav Buříval, který se stal v listopadu roce 1999 již v pořadí třetím vedoucím tohoto oddílu. Vedl své žáky k tomu aby byli nejen výbornými bojovníky, ale také aby své vědomosti, znalosti a zkušenosti dokázali předat svým následovníkům. Od září roku 2007 převzala oddíl oficiálně pod svá křídla mistryně Alena Bajerová, II.Dan, která ale již od ledna roku 2006 tréninky prakticky vedla. Od 20.1.2017 převzala vedení oddílu dočasně Zuzana Petrželková (6. stupeň) z důvodu těhotenství Aleny Bajerové, které se 7.3.2017 narodila dcera Sofie. Po pár týdnech už ale obě spolu zase docházely na tréninky a pomáhaly Zuzce aspoň po metodické stránce.

Oddíl původně začal trénovat tělocvičně 3. Základní školy v Zábřehu. Ale už o rok později se tréninky přesunuly do tělocvičny zábřežské Sokolovny. Ale ani zde se oddíl dlouho neohřál. V roce 1998 přesídlil do tělocvičny 2. Základní školy v Zábřehu, kde trénoval několik let. Od roku 2005 se oddíl přesunul do tělocvičny IV. Základní školy Severovýchod. Zde trénoval několik let. V září roku 2008 se tréninky oddílu již rozdělili do více míst. Některé z tréninků probíhali v tělocvičně DDM Krasohled (bývala Masarykova škola), část z nich se přesunula do tělocvičny III. Základní školy. V roce 2013 se DDM přesunulo do nových prostor bez vlastní tělocvičny a tak pro tréninky oddíl využíval prostory III. Základní školy. Od září roku 2016 (po červencovém sloučení DDM a IV. Základní školy) se tréninky přesunuly z části na IV. Základní školu. Od září 2017 tréninky probíhají již jen za IV. Základní škole.

Původně oddíl fungoval jako jeden ze sokolských sportů pod TJ Sokol Zábřeh. Od roku 2000 začal fungovat jako jeden z kroužků DDM v Zábřehu, kde funguje dodnes.

Původně byl oddíl zaměřen na děti od 12 let, mládež a dospělé. Ale již v roce 2005 se objevil zájem i mladších dětí a tak se tréninky objevili 1x týdně i pro ně. Tréninku mladších dětí se ujal Milan Gebr, kterému v průběhu let asistoval také Jiří Krutta. Ten dokonce v roce 2014 mladší skupinu vedl. Od roku 2015 převzala vedení i mladší skupiny Alena Bajerová a zřídila v roce 2016 třetí skupinu pro děti nějmenší. V roce 2016 se opět do vedení mladších skupin dostal Milan Gebr z důvodu těhotenství Alči. V současnosti má oddíl tedy 3 skupiny:
- pro děti 7 - 9 let,
- pro děti 9 - 12 let,
- pro děti, mládež a dospělé 12 a více let).